Wielkopolski Klub Turystyki Konnej

Powołanie i idea klubu

Wielkopolski Klub Turystyki Konnej powstał w dniu 27.01.2018 r. na podstawie uchwały (z dnia 16.10.2017 r.) Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego. Klub działa na prawach koła PTTK.

Zebranie założycielskie odbyło się z inicjatywy kol. Zofii Bień w Gospodarstwie Agroturystycznym "Stajnia Krzyżówki" (w obecności kol. Mateusza Przyjaznego - Prezesa Zarządu Oddziału) na wniosek 13 członków zwyczajnych Oddziału.

Członkowie - założyciele to:

 • Bień Marta,
 • Bień Zofia,
 • Chachuła Patrycja,
 • Dziedzic Martyna,
 • Janczak Tobiasz,
 • Kopacka Agnieszka,
 • Kordas Maria,
 • Krupińska Magdalena,
 • Krystek Agnieszka,
 • Ozimek Marta,
 • Piwowarska Weronika,
 • Pławiak-Michalak Romana,
 • Walasz Izabela.

Walne zebranie klubu (w pełnym składzie - vide supra) w głosowaniu tajnym wybrało 3-osobowy Zarząd Klubu, który ukonstytuował się następująco:

 • Prezes - Zofia Bień
 • Sekretarz - Agnieszka Krystek
 • Skarbnik - Weronika Piwowarska.

Walne zebranie klubu zdecydowało, iż nie ma potrzeby powołania komisji rewizyjnej klubu.

Idea i cele działalności:

Głównymi założeniami klubu jest popularyzacja różnych form turystyki jeździeckiej, jak również organizacja rajdów konnych.

Wielkopolski Klub Turystyki Konnej jest jednym z najmłodszych klubów zajmujących się konkurencją  TREC PTTK w Polsce. TREC, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego jest otwarty dla różnorodnych stylów jazdy-może w niej wystartować zarówno jeździec klasyczny, w stylu western jak i osoba jeżdżąca w innym dowolnym stylu. Nie ma ograniczeń co do rasy konia, czy używanego sprzętu. Zawody TREC PTTK mogą być doskonałym rozszerzeniem oferty ośrodków turystyki jeździeckiej i ośrodków rekreacyjnych bez względu na preferowany styl jazdy.

Zachęcamy wszystkich do wstępowania w nasze szeregi, co skutkuje tym, że dynamicznie się rozwijamy. Praca Klubu opiera się wyłącznie na działalności społecznej. Głównym celem jest propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez uprawianie najwspanialszej formy wypoczynku, jaką jest turystyka konna. Aktywizujemy lokalną społeczność do krzewienia turystyki konnej, a także pogłębiamy wiedzę historyczną oraz geograficzną o lokalnym środowisku.