XIX Kwesta na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy

Wyniki

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Vilii Calisia odbyło się podsumowanie XIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków na kaliskich cmentarzach. Kwesta ta jest organizowana przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego przy wydatnym wsparciu władz miasta (w szczególności Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Straży Miejskiej i Zarządu Cmentarza Komunalnego). Wśród licznie przybyłych kwestarzy byli także:

 • Pani Karolina Pawliczak (Poseł na Sejm RP),
 • Pan Krystian Kinastowski (Prezydent Miasta Kalisza),
 • Pan Grzegorz Kulawinek (wiceprezydent Miasta Kalisza),
 • Pan Andrzej Matysiak (Wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK),
 • Pan Jarosław Dolat (Przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków Kaliskiego Oddziału PTTK).

Po powitaniu gości przez Panią Annę Woźniak głos zabrał Pan Mateusz Przyjazny (Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK). W swym wystąpieniu dziękując Wolontariuszom oraz osobom i instytucjom wspierającym podkreślił konieczność ratowania cmentarzy dla przyszłości.

"To piękne z Waszej strony, iż pamiętacie nie tylko o swojej przeszłości, ale także o przeszłości ludzi, o których nie ma już kto pamiętać. Bo te nagrobki, które odnawiamy, to są najczęściej nagrobki osób, które nie mają już rodzin, nie mają też potomków, albo nie możemy ich znaleźć. Dlatego to jest piękny Wasz gest, praca i pieniądz włożony w ratowanie ( jak już kiedyś powiedziałem) materialnych okruchów pamięci. Bo nasza pamięć musi się na czymś opierać. Dzięki temu, że cmentarze trwają, trwa i nasza pamięć. [...]Nigdy nie wiemy do końca kto wrzucił najwięcej w sensie nominału. Ale równie ważni są Ci- może nawet najbardziej- co wrzucają do naszych puszek nie z tego co im zbywa tylko z tego co im nie dostaje. I tym wszystkim ofiarodawcom z głębi serca za ich serca dziękujemy".

W tegorocznej kweście zebrano kwotę 12042,42 zł. Najbardziej "skutecznymi" okazali się kwestarze:

 • KULAWINEK Grzegorz - zebrana kwota: 867,29 zł
 • MATYSIAK Andrzej - zebrana kwota: 510,93 złURBANIAK Piotr i Renata - zebrana kwota: 499,43 złFIGIEL Paweł - zebrana kwota: 489,59 złABKOWICZ Izabela - zebrana kwota: 411,17 złMAŁECKA Klara - zebrana kwota: 397,40 złKURZYŃSKI Andrzej - zebrana kwota: 392,02 złKINASTOWSKI Krystian - zebrana kwota: 379,16 złJANKOWSKI Michał - zebrana kwota: 351,12 złKUBIAK Zenona - zebrana kwota: 347,60 zł

 • 10 osób z Zespołu Szkół Ekonomicznych, zbierało (jako szkoła) - 557,71
 • CYKLIŚCI reprezentowani przez prezesa Marka Glapińskiego - 337,15
 • JEDNOSTKA STRZELECKA - 1171,12
 • ZHP - 875,10
 • Po zapłaceniu reszty należności za remont nagrobka Bogackiego i Otto na remont nagrobka Haliny Sutarzewicz (Honorowej Obywatelki Miasta Kalisza) pozostało: 6153,74 zł.

  Następnie głos zabrał Pan Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza:

 • "To niełatwe dzieło, mozolnie przez 19 lat współtworzone jest przez wolontariuszy - grono sprawdzonych i wiernych przyjaciół tego przedsięwzięcia, a także tych, którzy stanęli z puszką  może po raz pierwszy, ludzi rożnego wieku i profesji. Płynąca z głębi serca potrzeba obywatelskiego działania w celu zachowania dziedzictwa zamkniętego na zabytkowych kaliskich nekropoliach sprawia, że bezinteresownie poświęcają Państwo swój czas na udział w kweście. Pragnę wyrazić również ogromną wdzięczność wszystkim darczyńcom - kaliszanom i gościom, którzy 1 listopada zasili puszki datkami. Dziękuję za ofiarność, tu liczy się każda złotówka".
 • Wszyscy kwestujący odebrali z rąk organizatorów i włodarzy miasta listy gratulacyjne, oraz najnowszą publikację z serii Kaliszanie poświęconą Tadeuszowi Kulisiewiczowi.

  Tekst: MP3
  Foto: Krzysztof Oleksiak, Mateusz Przyjazny, Andrzej Matysiak

  Czytaj więcej:

  Podsumowanie kwesty

  Przed renowacją

  Po renowacji