Kwesta

Podziękowania dla kwestarzy

Wszystkie osoby zaangażowane w tegoroczną kwestę na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy oraz odebrały w ratuszu podziękowania od władz miasta i organizatorów zbiórki.

Tegoroczna, dziesiąta już kwesta była rekordowa pod względem zebranej kwoty. 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym kaliszanie i goście spoza miasta odwiedzający groby zmarłych wrzucili do charakterystycznych czerwonych puszek ponad 9.300 zł. Najwięcej, bo ponad 800 zł zebrała Grażyna Goździewicz, a ponad 600 zł ubiegłoroczny rekordzista radny Marek Nowak. Pokaźne kwoty uzbierały też radna Barbara Wrzesińska – ponad 560 zł oraz inicjatorka akcji Jolanta Mancewicz – ponad 380 zł.

Podczas spotkania w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza listy z podziękowaniami za udział w tegorocznej kweście oraz drobne upominki ufundowane przez stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” wręczyli: Jacek Konopka, wiceprezydent miasta, Jolanta Mancewicz, inicjatorka zbiórki oraz Mateusz Przyjazny i Jarosław Dolat z kaliskiego oddziału PTTK.

- Zaangażowanie w to szlachetne i społecznie użyteczne przedsięwzięcie jest pięknym wyrazem obywatelskiej świadomości oraz troski o jedyne w swoim rodzaju „archiwa zbiorowej pamięci” - mówił do zebranych Mateusz Przyjazny, prezes kaliskiego oddziału PTTK.

Już po raz dziesiąty zbiórkę zorganizował Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wraz z Urzędem Miejskim w Kaliszu, a w szczególności przy wsparciu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. Podobnie jak w latach ubiegłych w zbiórkę zaangażowali się ludzie kultury - znani aktorzy, bibliotekarze, dziennikarze lokalnych mediów, przewodnicy PTTK, sportowcy, samorządowcy, politycy i uczniowie. Nad sprawną organizacją zbiórki czuwała Straż Miejska Kalisza oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – zarządca cmentarza. Podziękowania za kilkuletnie, organizacyjne wsparcie przekazano też Tadeuszowi Krawczykowskiemu, byłemu wiceprezydentowi miasta.

Zebrane w tym roku pieniądze, podobnie jak w latach poprzednich mają swoje konkretne przeznaczenie. Będą to prace remontowe i konserwatorskie grobowca rodziny Katasanowów, Myszkiewiczów i Grabowskich z zabytkowego cmentarza prawosławnego przy kaliskiej Rogatce. Początki cmentarza prawosławnego datuje się na II połowę XVIII w. Sam grobowiec wzniesiony został około 1828 roku. Najstarsze pochówki związane są z rodziną Katasanowów i Myszkiewiczów ( pułkownik pułku kozaków Grzegorz Katasanow ożeniony był z Zofią z Myszkiwieczów – rodziny tzw. Greków kaliskich.). Najpierw pochowano tu zmarłą w 1824 r. córeczkę Katasanowów – Aleksandrę., a w 1927 r. jej matkę Zofię z Myszkiewiczów Katasanową. Później w grobowcu pogrzebano matkę Zofii- Annę z Grabowskich Myszkiewiczową. Warto przypomnieć, że spoczywają tutaj także doczesne szczątki ostatniego z tzw. Greków kaliskich Jana Rayko (Rajko)– Grabowskiego, zmarłego w 1900 r. Grabowscy byli właścicielami znanej kaliskiej księgarni, która od 1856 r. mieściła się przy ul. Pocztowej.W sumie podczas dziesięciu kwest zebrano ponad 55.600 złotych. Każda złotówka przyczynia się do renowacji zabytkowych grobów zasłużonych kaliszan, którzy pozostali bez potomków. Dotychczas były to groby znajdujące się na terenie cmentarzy: katolickiego i ewangelickiego, kolejnym będzie cmentarz prawosławny.

Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych kaliskich cmentarzy 2001-2010

Dzięki środkom finansowym uzyskanym ze zbiórek przeprowadzono prace konserwatorskie i remontowe na:

cmentarzu rzymskokatolickim:

  1. przy nagrobku Adama Chodyńskiego – historyka, patrona kaliskich przewodników turystycznych,
  2. przy tablicy płk. Rafała Zajączka,
  3. przy kaplicy grobowej Rodziny Żuczkowskich, gdzie pochowana została Zofia Hieropolitańska zasłużona dla kaliskiego muzealnictwa - w zakresie remontu więźby i pokrycia dachowego. Prace sfinansowano ze zbiórki publicznej i środków własnych Parafii św. Mikołaja w Kaliszu

cmentarzu ewangelickim:

  1. opracowanie projektu oraz przeprowadzenie prace remontowych i konserwatorskich ogrodzenia przy kaplicy Repphanów

cmentarzu prawosławnym:

  1. przy grobie córek Namiestnika Daragana  
  2. prace projektowe remontu grobowca kaliskich rodzin - Katasanowów, Myszkiewiczów i Grabowskich wzniesionego około 1828 roku. Spoczywają tutaj także doczesne szczątki ostatniego z tzw. Greków kaliskich, znanego księgarza Jana Rayko (Rajko)– Grabowskiego, zmarłego w 1900 r.

Wysokość pozyskanych środków finansowych ze zbiórek:

Rok / Zebrana kwota ( zł )

2001 r. / 4.115,16
2002 r. / 3.857,99
2003 r. / 3.299,40
2004 r. / 4.736,58
2005 r. / 5.121,37
2006 r. / 5.136,31
2007 r. / 7.017,52
2008 r. / 6.469,45
2009 r. / 6.600,23
2010 r. / 9.302,45

Razem - 55.656,46

Tekst: Karina Zachara
Zdjęcia: Karina Zachara