Koło Przewodnickie

XCIX Kaliszobranie

W minioną sobotę, 20 października, kaliscy przewodnicy PTTK zaprosili na ostatni już spacer w ramach Kaliszobrań. Trasa wędrówki wiodła ulicami Dworcową i Obozową oraz, przyległymi do tej ostatniej, uliczkami: Smolną, Zagorzynkiem i Piwonicką. Hasło imprezy brzmiało tym razem: Domykamy kaliskie puzzle - bo w istocie, odwiedzane tereny były już ostatnimi fragmentami z planu Kalisza, do których w ciągu dziesięciu sezonów spacerów jeszcze nie dotarli uczestnicy Kaliszobrań. W pierwszej części wędrówki prowadzący tradycyjnie imprezę dr Piotr Sobolewski (wspólnie z uczestnikami) przywoływał z otchłani zapomnienia kolejne obiekty ulic Dworcowej i Kolejowej oraz amberowego placu, opowiadał też o dworcu kolejowym i pierwszych pociągach w Kaliszu. W drugiej - wspólnie z panem Piotrem Pietrzakiem przenieśli wędrowników o prawie wiek wstecz. Uzasadniając pochodzenie nazwy ulicy Obozowa opowiadali bowiem o trudnym choć bogatym życiu społecznym i kulturalnym przebywających przez niemal cały okres międzywojenny w znajdującym się właśnie przy tejże ulicy obozie (przekształconym później w stanicę) Ukraińców. Nie zabrakło też innych dykteryjek i podejścia do, budzącego ostatnio emocje mieszkańców Zagorzynka, stawu Gronie a także opowieści o dawnym właścicielu cegielni. I w ten sposób najwytrwalsi uczestnicy Kaliszobrań mogą chyba z czystym sumieniem powiedzieć: widzieliśmy już w Kaliszu i okolicach niemal wszystko, dowiedzieliśmy się o nim wiele. Ostatni, setny raz, spotkają się jeszcze w listopadzie, by podsumować dziesięć lat wspólnej regionalnej przygody.

Imprezę zorganizowano przy współpracy z kaliskim oddziałem TOnZ dzięki wsparciu Miasta Kalisza udzielonego w ramach mecenatu nad kulturą.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman