Koło Przewodnickie

LXXXIX Kaliszobranie

W sobotę 23.10 kaliscy przewodnicy PTTK zorganizowali 89 wycieczkę w cyklu "Kaliszobranie". Mimo iż spacer nie był zbyt długi, w jego trakcie wraz ze wspierającą mnie Haliną Marcinkowską poruszyliśmy sporo tematów. Najpierw - z racji miejsca rozpoczęcia imprezy przy skrzyżowaniu ulicy Złotej i Parczewskiego (miejsce dawnego postoju dorożek)  - popłynęła opowieść o kaliskich dorożkarzach i ich pojazdach, później w paru słowach wspomniano o pożytecznej działalności w 2 poł. XVIII w. kaliskiej Komisji Dobrego Porządku. Była tez mowa o kaliskich antyfaszystach - również tych pochodzenia niemieckiego i austriackiego, o ... zamtuzie nad Babinką, o awanturach słynnego kaliskiego przestępcy z okresu międzywojennego. Jeszcze później uczestnicy obejrzeli - usłyszawszy przy okazji nieco faktów z jej historii - niegdysiejszą chlubę kaliskiej kinematografii - kino Słońce, wreszcie, przy nieistniejącym już moście Meisnera, wspólnymi siłami próbowali policzyć kaliskie mosty - i te bywsze i te obecne. Do tego doszło sporo ciekawostek o mijanych po drodze miejscach a wśród nich - przede wszystkim - o żydowskich mieszkańcach tej dzielnicy z okresu międzywojennego. Okazją do tego były dokonane przez kaliszobrańców "inwazje" do kilku, dziś zaniedbanych, ale bardzo malowniczych podwórek, w których kołatała  się jeszcze atmosfera życia sprzed niespełna wieku, a które były świadkami wielu, czasem wesołych, czasem poważnych a czasem tragicznych wydarzeń.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman