Koło Przewodnickie

CXXXVII Kaliszobranie

Tematyka 87 edycji Kaliszobrania, którą zrealizowaliśmy w minioną sobotę 19 lipca, związana była z działaniami artystycznymi kaliszan - w przeszłości i obecnie. W pierwszej zatem części imprezy uczestnicy - korzystając z gościnności Pani Dyrektor Marii Pawelec - zasiedli w wygodnych fotelach Sali Koncertowej kaliskiej Szkoły Muzycznej i wysłuchali opowieści pisanej… nutami. Gawędę prowadzącego- był nim tradycyjnie dr Piotr Sobolewski - dotyczącą działalności kolejnych towarzystw muzycznych w Kaliszu (aż po jedno z najstarszych na ziemiach polskich - Kaliskie Towarzystwo Muzyczne), wizyt w naszym mieście Chopina i innych wybitnych muzyków, postaci patrona Szkoły Muzycznej Henryka Melcera i samego budynku Szkoły oraz - przede wszystkim - kolejnych muzyków słynnej rodziny Wiłkomirskich,  uzupełniała i czasem korygowała (podziękowania) obecna na sali Prezes Zarządu Fundacji Rodziny Wiłkomirskich Pani Elżbieta Piszczorowicz. Pani Prezes zaproponowała także zebranym osobne spotkanie poświęcone tej sławetnej rodzinie. Organizator przyjął propozycję ochoczo i zapowiedział w roku następnym - roku jubileuszu 200-lecia istnienia w Kaliszu towarzystw muzycznych - tematyczne Kaliszobranie Ekstra. Następnie o historii, a przede wszystkim o współczesnej działalności kaliskich Szkół Muzycznych opowiedziała  Pani dyrektor Maria Pawelec, której wystąpienie znacznie przybliżyło słuchaczom mniej znaną większości kaliszan kartę szkolnictwa w naszym mieście. Czasu upływał nieubłaganie, uczestnicy imprezy - bijąc rekordy życiowe niemal marszobiegiem przeszli więc na Łazienną do galerii im. Tadeusza Kulisiewicza, gdzie w objęcia wzięła ich druga ze sztuk - malarstwo. Pani Anna Tabaka zaprezentowała ekspozycje galerii a następnie, w specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej - postaci związane z malarstwem w Kaliszu - od  Antoniego Sachettiego poprzez Bonifacego Jatkowskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Józefa Balukiewicza aż po Augusta Bertelmanna. Była też mowa o kilku innych artystach - no i przede wszystkim o patronie galerii - Tadeuszu Kulisiewiczu. Ogrom treści przekazywanych zarówno w pierwszej jak i w drugiej odsłonie spotkania sprawił, że to Kaliszobranie zakończyło się później niż planowano. Ale chyba nikt nie żałował.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman