Koło Przewodnickie

LXXXII Kaliszobranie

W sobotę, 18 marca kaliscy przewodnicy PTTK zrealizowali 82 edycję Kaliszobrania. By tradycji stało się jednak zadość, rozważania na temat przewodni tego spotkania: Kaliszanie walczący o wolność poprzedził spacer fragmentem ulicy Stawiszyńskiej. Dziś niezbyt może reprezentacyjnym, ale będącym przecież świadkiem ciekawych historii (związanych choćby z szubienicą na Chmielniku, żydowskim przytułkiem, młynem Rosena, ulicą "szarlatanów" i domem Jaenschów, posterunkiem żandarmerii niemieckiej, kościółkiem św. Walentego z cmentarzem, rogatką Stawiszyńską czy mostem żelaznym), o których przy okazji przechadzki mówił prowadzący tradycyjnie imprezę dr Piotr Sobolewski. Następnie kaliszobrańcy zasiedli w ławach auli klasztornej oo. Jezuitów, gdzie prelegent, dr Marek Kozłowski opowiadał o wolnościowych zrywach Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kaliszan w tych wydarzeniach. Gawędę rozpoczął od insurekcji kościuszkowskiej, wiódł ją przez czasy Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego, Wiosny Ludów, powstania styczniowego, rewolucji 1905 r., wojny z bolszewikami, Katyń, zakończył zaś opowieścią o czasach Solidarności. W niesłychanie ciekawym, realizowanym przy pomocy żywej narracji i niekonwencjonalnych środków wyrazu wykładzie postawił też kilka kontrowersyjnych tez związanych z interpretacją omawianych wydarzeń. To wszystko sprawiło, że wykład został nagrodzony gromkimi (na ile pozwalało na to dostojeństwo miejsca) brawami. W tym miejscu należą się więc słowa gorących podziękowań za gościnę dla - nieprzypadkowo wybranych z uwagi na tematykę spotkania - gospodarzy obiektu, ojców Jezuitów.

Kaliszobranie, jak zawsze, zorganizowano przy współpracy z kaliskim Oddziałem TOnZ, dzięki wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Kolejna edycja imprezy odbędzie się 8 kwietnia i będzie miała charakter wyjazdowy, swój akces należy więc wcześniej zgłosić (możliwie jak najwcześniej, bo miejsc ubywa) w biurze PTTK na Targowej.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman