Koło Przewodnickie

LXXXI Kaliszobranie

Zrealizowanym w sobotę, 18 lutego, 81 Kaliszobraniem kaliscy przewodnicy zainaugurowali dziewiąty już sezon tych popularnych imprez. W stanowiącym pierwszą część spotkania spacerze uczestnicy przeszli przez południową część Piskorzewia a prowadzący tradycyjnie imprezę dr Piotr Sobolewski opowiadał o genezie nazwy dzielnicy, powstających tam w XIX w. zakładach przemysłowych i pobudowanych po parcelacji gruntów za czasów gubernatora Daragana budynkach mieszkalnych. Więcej uwagi  poświęciłem historii, architekturze i funkcjonowaniu tzw. starej rzeźni (z 1897 r.), której budynki, już po II wojnie, przeznaczono na zajezdnię autobusową. W trakcie spaceru uczestnicy poznali też historię kolejnych obiektów - tzw. łęgów majkowskich, domu i fabryki narzędzi rolniczych i mydlarni Sztarka, koszar 25 Pułku Artylerii Polowej Lekkiej, zakładów Przemysłu Terenowego oraz sąsiadujących ze sobą szkół - Podstawowej nr 12, "Gastronomika" i V Liceum. Później uczestnicy imprezy zasiedli na trybunach hali sportowej przy ulicy Długosza. Wizyta tam stała się pretekstem do, wygłoszonej  wspólnie z innym przewodnikiem a jednocześnie spikerem i działaczem sportowym Grzegorzem Szymańskim, opowieści o tej placówce oraz pozostałych kaliskich obiektach sportowych i rekreacyjnych. Okazało się, że w historii miasta było ich całkiem sporo, część z nich kaliszobrańcy mogli obejrzeć już tylko na archiwalnych fotografiach. Efektem tych rozważań była konstatacja, że za najstarszy z nich można chyba uznać wybudowany pod koniec XVIII w. w okolicach ulicy Łaziennej… basen do nauki pływania dla kadetów. W ostatniej odsłonie prowadzący mówili o uprawianych w Kaliszu sportowych grach zespołowych, poruszając zarówno aspekty historyczne jak i problematykę współczesnego ich funkcjonowania (w tym, kluczowej - niestety -  roli wspierania finansowego sportu). A gospodarz obiektu, znany ongiś w Kaliszu piłkarz ręczny pan Stefan Wierzchowski, dodał kilka ciekawostek z piłkarskiej "kuchni", jak choćby fakt smarowania w latach 70. XX w. przez handbolistów dłoni, przy niedostępności stosowanych dziś specjalnych klejów, czeskim płynem do… smarowania drzewek w sadach. A na zakończenie oprowadził zebranych po obiekcie i pokazał stworzoną przez siebie wystawę fotografii wszystkich polskich olimpijczyków.

Zebrani wychodzili ze spotkania zaopatrzeni w tradycyjne certyfikaty, na których widniało nieco przewrotne hasło przewodnie tej edycji Za zdrowym duchem zdrowe ciało, które obliguje do mentalnego przekonania się do częstszego obcowania, również w postaci czynnej, ze sportem a zwłaszcza rekreacją.  

Kaliszobranie, jak zawsze, zorganizowano przy współpracy z kaliskim Oddziałem TOnZ, dzięki wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Krzysztof Krystyniak