Koło Przewodnickie

IX Happening przewodnicki

W minioną niedzielę kaliscy przewodnicy PTTK zakończyli kolejny rok swoich imprez organizując IX Happening Przewodnicki. Ideą tego przedsięwzięcia, będącą specyficzną formą popularnych przecież Kaliszobrań, jest tematyczne nawiązanie do "okrągłych" rocznic istotnych wydarzeń z bogatej historii Kalisza. Tym razem pretekstem spotkania była 200 rocznica przybycia do grodu nad Prosną rodziny Repphanów, najpotężniejszych - jak się wkrótce okazało - fabrykantów w XIX wiecznym Kaliszu. O przesłankach sprzyjających dynamicznemu rozwojowi ich, ale przecież nie tylko ich, fabryk w Kaliszu w czasach Królestwa Kongresowego, o rodzinnych historiach i koligacjach rodzinnych Repphanów, przybyłych do nas (jak wieść niosła "na żelaznym wózku" z 60 tys. zł dorabiając się wciągu trzech pokoleń kwoty 8 mln.) z Międzychodu, o mniej (antypowstańcza postawa w 1830 r., zatrudnianie w koszmarnych warunkach dzieci ) i bardziej (działalność filantropijna" i sponsorska") chwalebnych epizodach z ich bez mała stuletniego pobytu w Kaliszu opowiadał znany historyk i regionalista, a zarazem dobry "znajomy" Repphanów - pan Maciej Błachowicz. Interesującą gawędę wzbogacił pokazem wielu, w tym kilku zupełnie nieznanych, zdjęć związanych z Repphanami, ich fabryką i majątkami ziemskimi oraz - co u kilkudziesięciu uczestników spotkania wywołało dreszczyk emocji - z ich rodzinną kryptą grobową na kaliskim cmentarzu ewangelickim.

Imprezę tradycyjnie przygotowaną przez prezesa kaliskich przewodników, dr Piotra Sobolewskiego, zorganizowano dzięki wsparciu Miasta Kalisza oraz tradycyjnej gościnności właścicieli i menagera klubu Komoda. Część uczestników Happeningu głowę by dała, że za oknem komodowej "sali kryształowej" widzieli cienie postaci, oglądanych przed chwilą na przezroczach. Najpewniej Repphanowie, którzy właśnie w tym miejscu mieszkali i budowali swoja fortunę, również przybyli posłuchać...

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman