Koło Przewodnickie

Październik 2016

Październikowe spotkanie kaliscy przewodnicy zrealizowali "na swoich śmieciach" czyli w sali kominkowej przy ul. Łódzkiej. Jego gościem i głównym "bohaterem" był ks. dr Sławomir Kęszka, któremu, w uznaniu zasług z dziedziny popularyzacji wiedzy o regionie, kaliscy przewodnicy nadali w tym dniu tytuł Honorowego Członka swojego Koła. Po ceremonii, w której uczestniczył również Prezes Zarządu Oddziału, kol. Mateusz Przyjazny, ksiądz Sławomir zaprezentował, zilustrowaną przeźroczami, prelekcję związaną z duchowieństwem i z obiektami sakralnymi diecezji kaliskiej. Gość promował monumentalną monografię diecezji, której jest współautorem a przy okazji opowiedział o niełatwej czasem drodze wydawnictw - od autora do czytelnika. Spotkanie dopełniły bieżące komunikaty.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Andrzej Matysiak