Koło Przewodnickie

Listopad 2016

Tradycją już stało się, że listopadowe spotkania kaliscy przewodnicy PTTK łączą z wizytą na kolejnych kaliskich nekropoliach realizując tym samym swoje "zaduszki przewodnickie". Odwiedzają tam groby swoich zmarłych koleżanek i kolegów, wspominają epizody z ich przewodnickiego życia, odmawiają modlitwę, zapalają znicz, W tym roku kolej przyszła na cmentarz przy ulicy Częstochowskiej. Pochowany tam jest wprawdzie prawdopodobnie tylko jeden z kaliskiej przewodnickiej braci - ale za to była to jedna z popularniejszych postaci w historii kaliskiego przewodnictwa i regionalizmu. Mowa oczywiście o kol. Wacławie Klepandym. Przy tej okazji Prezes przypomniał (zwłaszcza młodszym) jego sylwetkę (a nawet "zilustrował" przyniesionym portretem, kol. Bożena Kryst odczytała fragment opracowania kol. Wacława dotyczącego właśnie historii cmentarza na Zagorzynku, najlepiej go znający kol. Zdzisław Kobyłka przytoczył kilka anegdot związanych z kol. Klepandym. Spotkanie zakończył spacer po nekropolii do grobów pochowanych tu innych bardziej znanych kaliszan a przy rozstaniu Prezes przypomniał o zbliżającym się grudniowym, kończącym kadencję Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Koła.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol