Koło Przewodnickie

LXXIX Kaliszobranie

Październikowa edycja  Kaliszobrania poświęcona była barwnej historii kaliskich kin. Najpierw jednak uczestnicy pomyszkowali nieco wśród dawnych zabudowań pojezuickich (pokadeckich) przy ulicy Łaziennej. Najpierw zajrzeli na dziedziniec, którego ozdobą są arkady  w jednej ze ścian (czekające zapewne na "ożywienie"), później przyjrzeli się osławionej "wanatówce", spekulując przy tym o jej hipotetycznej "basztowej" proweniencji. Kolejny komentarz prowadzącego prezesa Sobolewskiego dotyczył budynku dawnej administracji wojskowej Korpusu Kadetów (obecnie siedziba dyrekcji MBP) i nieistniejącego już obiektu Bursy Muzyków (według innego "tropu" stajni i kuchni, później osławionej "margaryny"). W "zobaczeniu" tego zakątka oczyma kadetów pomogło, zacytowane przez prowadzącego, obszerne wspomnienie sprzed dwóch wieków jednego z słuchaczy tej wojskowej szkoły. Wreszcie, po przypomnieniu historii obiektu z salą musztry kadetów (dziś siedziba CKiS), kaliszobrańcy wstąpili w jego progi (podziękowania dla pana Dyrektora za gościnę) i zasiedli w fotelach sali kinowej. Tam przewodnik z kaliskiego koła a jednocześnie pracownik kina - Marcin Adasiak, czasami wspomagany przeze mnie , zreferował temat wiodący imprezy. Mówił więc kolejno o kinie Oaza (pierwszy seans w 1908 r.), w kolejnych wcieleniach zwany kinem Wolność, ponownie Oazą, Apollo i Helios. Było też o kinach z ulicy Górnośląskiej (wówczas Wrocławskiej) Lunie i Polonii (Silesii, Pan, Roxy, na końcu Syrence), o kinie z ulicy Wodnej-Ciasnej (Stylowy, Słońce, Bałtyk) i wreszcie o kinie Miraż (bliżej naszych czasów znanym jakoStylowe). Komentarz, w którym pojawił się też wątek zabiegów kolejnych właścicieli o widzów, ich relacji z władzami miasta i rewolucji, jaką w kinematografii stanowiło wprowadzenie filmu dźwiękowego wzbogacony był, rzucanymi na prawdziwy "kinowy" ekran, fotografiami (również archiwalnymi). W ostatniej części spotkania prowadzący zaprezentował obecnie funkcjonujące w Kaliszu kina i  odsłonił nieco tajniki "kinowej kuchni" przybliżając zebranym egzotyczne po części terminy typu 3D, 4D itp. i… zaprosił na najbliższe seanse w kinie Centrum.

Imprezę zorganizowano przy współpracy z kaliskim Oddziałem TOnZ dzięki wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. 

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman