Koło Przewodnickie

Wrzesień 2016

Po wakacyjnej przerwie kaliscy przewodnicy spotkali się ponownie. Skorzystali z zaproszenia Pana Dyrektora Kaliskiej Książnicy Pedagogicznej Krzysztofa Walczaka. Pan Dyrektor powitał spore grono gości ale następnie przejęly ich miłe Panie pracowniczki i każda znich opowiedziała oinnym aspekcie pracy biblioteki. Przy okazji przewodnicy obejrzeli ekspozycję poświęconą Władysławowi Kościelniakowi zorganizowaną wzwiązku z setną rocznicą urodzin tego regionalisty i z faktem, że po jego niedawnej śmierci wyposażenie pracowni Mistrza trafiło właśnie d Książnicy. Komentarze Pań uzupełniał Pan Dyrektor, który na koniec (cóż za niespodzianka) zaprosił przewodników na skromny poczęstunek i obdarował wydawnictwami KTPN, którego jest także Prezesem. Program spotkania dopełniło odczytanie przez kol. Sobolewskiego kilku komunikatów.

Tekst: Piotr Sobolewski