Koło Przewodnickie

Kaliszobranie Ekstra

W piątek, 9 września kaliscy przewodnicy PTTK zrealizowali dodatkową edycję swojej sztandarowej imprezy. Kaliszobranie Ekstra poświęcone było dwóm zagadnieniom - lasom miejskim oraz postaci znanego grafika i regionalisty - pana Władysława Kościelniaka. Gospodarzami imprezy byli leśnicy (podziękowania za gościnę) przeto najpierw kilkudziesięciu jej uczestników wysłuchało przekazanych przez Specjalistę Służby Leśnej Pana Rafała Miklasa informacji o działalności kaliskiego Nadleśnictwa, następnie dr Jarosław Dolat z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku opowiedział o lasach miejskich Kalisza w XIX w. Dane przekazane przez prelegenta były zdumiewające - jak się okazuje, zyski z tychże lasów stanowiły wówczas główną pozycje przychodów w budżecie a drewno tam pozyskane wykorzystywano przy wznoszeniu wielu prestiżowych i reprezentacyjnych obiektów Kalisza. No a w drugiej części imprezy zebrani uczcili okrągłą , setną rocznicę urodzin jednego z najbardziej znanych regionalistów a także plastyka i inicjatora wielu przedsięwzięć w mieście - Pana Władysława Kościelniaka. O jego dokonaniach plastycznych ale i tych na niwie popularyzacji wiedzy regionalnej mówiła Pani Katarzyna Kubiak - Nauczycielka-Bibliotekarka z kaliskiej Książnicy Pedagogicznej, która jednocześnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy związanej z Panem Władysławem prezentowanej w Książnicy na Kordeckiego. Pora odjazdu autobusu KLA wymusiła przedwczesne chyba zakończenie interesującego spotkania, uczestnicy, którzy przebyli na Szałe swoimi samochodami lub... na rowerach mogli jeszcze dodatkowo podelektować się widokiem zachodzącego słońca nad zalewem i winiarskim lasem.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Bergman