Koło Przewodnickie

LXXVII Kaliszobranie

Choć zrealizowane w sobotę 20 sierpnia Kaliszobranie było już 77 imprezą z tego popularnego cyklu to dopiero teraz jego wierni uczestnicy mieli okazję poznać, przy okazji wspólnego spaceru z prezesem Koła Przewodników PTTK dr Piotrem Sobolewskim, atrakcje jednych z głównych ulic ścisłego centrum miasta - Kolegialnej i Sukienniczej. Ulice te widział ze swego popiersia ustawionego na początku XX w. przez trybunałem car Aleksander II - ów widok wspomniany we frywolnym dość wierszyku był zresztą „hasłem” tej edycji. Prowadzący opowiedział jednak nie tylko o tym, co imperator mógł widzieć z wysokości cokołu przed stu laty, przewodnicka gawęda dotyczyła również wieków wcześniejszych a także czasów nam już bliższych. Było więc o placu św. Józefa, o kolegium jezuickimi o prymasie Karnkowskim, o trzech „odsłonach” Korpusu Kadetów, o najciekawszych kamienicach traktu - w tym o zagadkowej rzeźbie krakusa na jednej z nich, o moście Trybunalskim i o samym pomniku Aleksandra. A na zakończenie najwytrwalsi skręcili jeszcze w ulicę Kazimierzowską, gdzie prowadzący opowiedział o procesie jaki Miastu wytoczył właściciel folusza -Repphan i o pierwszych instytucjach, jakie znalazły się w leżącym przy Kazimierzowskiej domu Sztylera.

Imprezę zorganizowano przy współpracy z kaliskim Oddziałem TOnZ dzięki wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.

We wrześniu kaliszobrańców czekają aż dwie imprezy - Kaliszobranie Extra związane ze stuleciem urodzin Władysława Kościelniaka i edycja wyjazdowa - do podkaliskich Ołoboku i Chotowa. Bliższych informacji udzielają pracownicy PTTK przy ul. Targowej.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol