Koło Przewodnickie

LXXI Kaliszobranie

71 edycja Kaliszobrania, zrealizowana w sobotę 13 II zainaugurowała ósmy już sezon tych popularnych wśród kaliszan (i nie tylko) spacerów krajoznawczych. Popularnych - bo i tym razem na spotkanie przybyło ponad 120 osób. Wśród nich pojawiła się grupka młodzieży z Gimnazjum nr 4, którego patronką jest Maria Dąbrowska. Pisarka była bowiem bohaterką tej imprezy a w szkole na Polnej miał miejsce finał spaceru. Wcześniej jednak prowadzący imprezę dr Piotr Sobolewski próbował przywołać obrazy ulicy Górnośląskiej, którą szparko kaliszobrańcy ruszyli.  Historie sprzed siedmiu wieków - kiedy ją wytyczono jako Trakt Bity Wrocławski, sprzed 140 lat, kiedy ją "wyprostowano" i uporządkowano i wreszcie z okresu międzywojennego - kiedy ją nazwano Górnośląską i gruntownie odremontowano, przymierzając się do stworzenia z niej kaliskiej Chaps Elysees. W czasie wędrówki podziwiano ciekawsze kamienice z ulicy - w tym i tą, w której w 1914 r. mieszkała matka Dąbrowskiej z dziećmi. Wspólnie z uczestnikami powspomin0 też firmy i sklepy, które znajdowały się przy Górnośląskiej w latach 60. i 70. XX w. A później już w szkolnej auli spacerowiczów podjęła Pani Dyrektor Izabela Kurek. Fundatorem placówki był w 1919 r. Emil Repphan, dlatego też do lat 60. XX w. w oficjalnej nazwie, a jeszcze dłużej w potocznym nazewnictwie funkcjonowała jako szkoła Repphana. Na początku Pani Dyrektor opowiedziała nieco o nowszej historii Szkoły i o współczesnym funkcjonowaniu Gimnazjum, następnie ze swoją bardzo ciekawą prelekcją o pisarce wystąpiła Pani kustosz muzeum biograficznego Marii Dąbrowskiej z Russowa, honorowa przewodniczka PTTK, pani Grażyna Przybylska. Opowiedziała o wielu epizodach z życia autorki Nocy i dni a także o mniej znanych historiach związanych z powieściowym Bogumiłem, czyli ojcem pisarki Józefem Szumskim.Na końcu Pani Dyrektor,  przy wsparciu kilku nauczycieli, pokazali Szkołę, w tym okazałą tablicę pamiątkową i klasopracownię z ekspozycją poświęconą pisarce oraz wystawę fotografii nauczycieli i uczniów sprzed pół wieku -  co dla niektórych uczestników, w tym i dla mnie,  stanowiło okazję do wspomnień własnych tu  spędzonych lat.

To Kaliszobranie - jak i kolejne tegoroczne imprezy z tego cyklu - zostało przygotowane przy współpracy z kaliskim Oddziałem TOnZ i zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. 

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol