Koło Przewodnickie

Luty 2016

W lutym przewodnicy spotkali się wyjątkowo w środę (3 II). Wtedy to mogła ich ugościć nowa Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Pani Sylwia Kucharska. Przybyłemu licznemu gronu przedstawiła swoją koncepcję funkcjonowania tej placówki, w trakcie dyskusji próbowano też wypracować optymalną formułę współpracy Muzeum i przewodników. Sporo czasu zajęła m.in. dyskusja o pełniejszym popularyzowaniu grodziska na Zawodziu, zwłaszcza podczas weekendowych tam wizyt gości "obwożonych" przez przewodników zabytkowym sanem. Przewodnicy "podpowiedzieli" też Pani Dyrektor kilka nowych możliwości docierania do potencjalnych gości Muzeum. A w końcowej części spotkania przewodnicy obejrzeli też niezwykle interesującą wystawę "Skarby Doliny Prosny".

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol