Koło Przewodnickie

Październik 2015

Na październikowe zebranie przewodnicy umówili się do "swojej" sali kominkowej przy ulicy Łódzkiej. Pod nieobecność Prezesa spotkanie wyjątkowo poprowadził członek zarządu i skarbnik Koła - kol. Andrzej Matysiak. Zebrani omówili bieżące problemy i wydarzenia, wśród których - wśród najważniejszych - znalazł się organizowany przez kaliski Oddział PTTK zlot przewodników wielkopolskich kół. Przeanalizowano program tej imprezy, a poza tym zebrani mieli okazję wypowiedzieć się na wszelkie mniej lub bardziej dręczące ich tematy i problemy.

Tekst: Piotr Sobolewski