Koło Przewodnickie

Wrzesień 2015

Na pierwszym powakacyjnym zebraniu kaliscy przewodnicy PTTK spotkali się w.. Ostrowie. Wizytę przygotował i sprawnie ją zrealizował kol. Janusz Janczewski (podziękowania) - aktualnie ostrowiak. I tak najpierw goście mogli zwiedzić ostrowskie Muzeum Miejskie w ratuszu, gdzie po salach ekspozycyjnych oprowadziła ich Pani kustosz Barbara Jarosz. Podziw zwiedzających wzbudziło zwłaszcza nowoczesne - na miarę XXI w. - multimedialne opracowanie prezentowanych wystaw. Następnie grupka "kaliszaków" udała się do budynku synagogi, gdzie obecnie ma swą siedzibę współpracująca z Uniwersytetem instytucja kulturalna. Przewodnicy obejrzeli film o odbudowie obiektu i pomyszkowali po jego wnętrzu. Dopełniając ten wątek wyprawy kol. Janusz zaprosił przybyłych do ostrowskiego lapidarium macew, gdzie opowiedział o losach żydowskiej społeczności Ostrowa. Czas minął szybko - pora była siadać w autka i wracać do Kalisza.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marek Berman