Koło Przewodnickie

Kwiecień 2015

Na kwietniowe zebranie wprosiliśmy się do kaliskiego ratusza gdzie podjął nas Pan Prezydent Grzegorz Sapiński. Było to pierwsze spotkanie kaliskich przewodników (w pełnym gronie) z wybranym kilka miesięcy wcześniej Prezydentem. Była więc okazja, by zaprezentować mu zarówno członków naszego zacnego grona jaki naszą działalność i dokonania. Uczynił to, w imieniu kilkunastoosobowej grupy przybyłych, Prezes. On też scharakteryzował stanowisko przewodników w kilku, istotnych z punktu widzenia ich działań ale i promocji miasta, sprawach: zamknięcia Starówki dla ruchu samochodowego, "podejścia" miasta do naszej malowniczej Prosny, lokalizacji Centrum Informacji na Rynku, wspólnej strategii Miasta i Sanktuarium św. Józefa w stosunku do przybywających pielgrzymów czy wreszcie rewitalizacji Starówki. W większości z tych tematów swoje stanowisko i aktualne możliwości Miasta określił też Pan Prezydent. Wreszcie Prezes przedstawił kilka bezpośrednich postulatów związanych z pracą przewodników, w realizacji których pomocne okazać by się mogło Miasto. Była więc mowa o uporządkowaniu terenu wokół pomnika książki pomnika Asnyka, o egzekwowaniu przez podległe Prezydentowi służby prawa do wyłączności parkowania autokarów turystycznych na wyznaczonych im miejscach parkingowych, o wydaniu w dużym nakładzie planiku centrum Kalisza, o potrzebie remontu wewnątrz ratuszowej wieży (malowanie, progi antypoślizgowe, nowe drzwi), o dofinansowaniu ewentualnego zakupu nowych strojów przewodnickich, o umożliwienie dotarcia z ofertą przewodnicką do dyrektorów kaliskich szkół. Najbardziej palącą kwestią - z uwagi na rozpoczynający się już sezon - okazała się sprawa formalnego uregulowania udziału przewodników w akcji Kalisz na Weekend, tj. przewodnickiej obsługi przejażdżek zabytkowym autobusem i wejść na taras widokowy wieży. Pan Prezydent obiecał w ciągu tygodnia zająć się tą sprawą i wyznaczyć pracownika Urzędu posiadającego w tej dziedzinie jego pełnomocnictwa.

Rozmowa z Prezydentem trwała ponad półtorej godziny więc w drugiej, siłą rzeczy skróconej, części zebrania nasz Kolega przewodnik a zarazem Prezes Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTTK poinformował zebranych o działaniach zmierzających do uregulowania prawnego statusu przewodników. Spotkanie uzupełniło podanie kilku komunikatów.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol