Koło Przewodnickie

Październik 2014

Na kolejnym zebraniu kaliscy przewodnicy spotkali się w swojej klubowej Sali "kominkowej" przy ulicy Łódzkiej. Przybyli na nie również panowie: Mieczysław Marciniak - zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki kaliskiego Urzędu Miejskiego oraz Mateusz Przyjazny - Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Kaliszu. Takie zacne grono - okazja musiała być nadzwyczajna. I rzeczywiście - głównym punktem programu było odczytanie stosownej uchwały Zarządu Głównego PTTK dotyczącej nadania koledze Stefanowi Szymczakowi tytułu Honorowego Przewodnika PTTK i w konsekwencji wręczenie przez prezesów - Oddziału i Koła - tejże dostojnemu beneficjentowi. Natomiast pan naczelnik odczytał list gratulacyjny wystosowany na tę okoliczność przez Prezydenta Kalisza oraz - już własnymi słowami - ciepło scharakteryzował dokonania kol. Stefana i współpracę tegoż z ratuszowymi urzędnikami. Były kwiaty, symboliczny toast - fundatorką wina marki "Mamrot" była kol. Basia Sobkowicz - i krótka gawęda bohatera wieczoru.

W dalszej części spotkania przewodnicy - wykorzystując obecność ratuszowego urzędnika odpowiedzialnego za sprawy turystyki - zasypali tegoż pytaniami, żalami i postulatami dotyczącymi spraw przewodnickich, na które wpływ ma Miasto. Chodziło m.in. o uregulowanie i odpowiednie oznakowanie miejsc postojowych dla autokarów turystycznych, o przedłużający się remont wieży ratuszowej, o brak funduszy na realizację projektu "Kalisz na weekend" Wydaje się, że odpowiedzi i deklaracje złożone przez Pana Naczelnika usatysfakcjonowały obecnych.

W ostatniej części wieczoru prezes uraczył zebranych krajoznawczą prezentacją multimedialną oraz garścią komunikatów, uzupełnionych m.in. przez kol Pawła Dybkę (sprawozdanie z akcji kursów zabytkowym autokarem), przewodnicy uzgodnili propozycję wysokości nowych stawem za swoje usługi na następny sezon, pogadali - jak to oni - jeszcze nieco i tak zebranie dobiegło końca.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol