Koło Przewodnickie

LX Kaliszobranie

Zamykające szósty sezon Kaliszobrań październikowy spacer zaprowadził tym razem do Szczypiorna. Mimo pewnych kłopotów z dotarciem (i perspektywą powrotu) do tej położonejna południowo-zachodnich rubieżach miasta dzielnicy na stracie pojawiło się blisko dwustu (!) miłośników Kalisza. Pierwszym punktem imprezy było niezbyt obszerne kubaturowo - choć niezwykle ciekawe Muzeum Historii Szczypiorna, drugim - rządzący się swoim dość rygorystycznych regulaminem porządkowym - Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Więziennych. Prowadzący tradycyjnie imprezę - dr Piotr Sobolewski, musiał więc dokonać logistycznej ekwilibrystyki, której efektem było jako takie zachowanie dyscypliny czasowej i w efekcie zakończenie imprezy tuż przed odjazdem ostatniego o przyzwoitej porze (tzn. 18.01) autobusu powrotnego do centrum. Wcześniej jednak kaliszobrańcy dotarli także na cmentarz ukraiński, następnie do miejsca, w którym w latach I wojny funkcjonował obóz jeniecki, w którym internowano także polskich legionistów. Przeszedłszy na drugą stronę ulicy uczestnicy spaceru zwiedzili również mało komu znaną kaplicę pw. św. Barbary, związanej z gospodarzami, nieistniejącego już dziś, dworu - rodziną Ordęgów a potem Bronikowskich. W epilogu część uczestników udała się jeszcze do pobliskiego parku podworskiego i znajdujących się na jego terenie zabudowań folwarcznych i bunkrów inni zajrzeli do nowej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Komentarzem przewodnickim spacer wzbogacił Piotr Sobolewski a także Tomasz Chajduk z Muzeum towarzyszący grupie wczasie całego spaceru oraz por. Zbigniew Mackiewicz z COSSW, który w Izbie Tradycji Ośrodka dodatkowo zainteresował zwiedzających eksponowaną tam kolekcją szabel. Natomiast wejście do kaplicy było możliwe dzięki uprzejmości ks. Jarosława Kołodziejczaka.

Było to, jak się rzekło, ostatnie z tegorocznych tradycyjnych Kaliszobrań, które organizowane były przy współudziale kaliskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol