Koło Przewodnickie

LVI Kaliszobranie

Kwadrans przed rozpoczęciem LVI Kaliszobrania padał rzęsisty deszcz. Ale kilkudziesięciu miłośników naszego miasta (i tej imprezy) nie dało się nabrać na te pogodowe kaprysy ufając, że z chwilą rozpoczęcia spaceru zaświeci słońce. I tak się stało - o 15.00 kaliszobrańcy pochowali parasolki i ruszyli weryfikować hasło tej edycji: To nie do wiary, jak ciekawe są Winiary. Podczas kolejnych opowieści prowadzący - Piotr Sobolewski próbował zatem przybliżyć historię wsi i osiedla, mówił o niezrealizowanym projekcie na winiarskim wzgórzu budowy pomnika Napoleona, przypomniałem czasy świetności obu winiarskich fabryki - a zwłaszcza słynnych Zakładów Koncentratów Spożywczych. Widok dawnego biurowca tej firmy - dziś PWSZ-towskiego akademika Bulionik sprowokował do opowieści o pierwszych kaliskich bursach. Pojawiające się - nieco "egzotyczne" - nazwy osiedlowych ulic: Sarnia, Lisia, Zajęcza sugerowały bliskość lasu. I rzeczywiście - po kilku chwilach  uczestnicy wkroczyli do naszego "lasku buliońskiego" docierając do pomnika upamiętniającego masowe egzekucje dokonanych na Polakach w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji. Było też nostalgiczne wspomnienie rekreacyjnych wypraw kaliszan koleją nad ukrytą w lesie, nie spiętrzoną jeszcze przed pół wiekiem Pokrzywnicę. Ponowny powrót w stronę osiedla stworzył możliwość podania krótkich informacji o winiarskiej szkole i istniejącym tu jeszcze kilkadziesiąt lat temu folwarku. Później była wizyta(cja) budynku po starym browarze Radoszewskiego rozbudowanym przez Schlȍssera. Żałosny stan tego obiektu wzburzył wielu kaliszobrańców, dobrze więc się stało, że w kolejnym punkcie programu grupa dotarła do cichej i nastrojowej  a zarazem  jednej z młodszej świątyń kaliskich - wybudowanego w latach 90. XX w. kościoła p.w. bł. Michała Kozala. O historii i najciekawszych elementach wyposażenia tej pseudogotyckiej świątyni opowiedział proboszcz - ksiądz kanonik Marian Błaszczyk. I wreszcie, w finale spaceru, adekwatnie do leśnego charakteru imprezy kaliszobrańcy odwiedzili Leśne Centrum Edukacyjne "Las Winiarski". Kilka informacji o samym lesie i jego roli dla mieszkańców  Kalisza i działaniach Centrum zakończyło imprezę, której współorganizatorem Kaliszobrania było kaliskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a którą zrealizowano przy finansowym wsparciu Miasta Kalisza i przy aktywnej pomocy pani radnej Ewy Witczak.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Marta Nowak