Koło Przewodnickie

Czerwiec 2014

Ostatnie przed wakacyjną przerwą, czerwcowe zebranie przewodnickie odbyło się w nietypowym, miejscu. Spotkaliśmy się bowiem w …. galerii handlowej. Najnowszej, największej i najnowocześniejszej w Wielkopolsce Południowej. Jednak nie zakupy zagnały nas do "Ambera". Chcieliśmy raczej poznać rzeczywiście imponującą architekturę tego miejsca, dowiedzieć się nieco jego funkcjonowaniu (bo o to często pytają nasi goście) i wysondować, w jaki sposób galeria (o jakby nie było również kulturalnych ambicjach) ma zamiar włączyć się w obchody 100-lecia zniszczenia Kalisza (Ratusz wspominał o projekcie zorganizowania tam wystawy fotograficznej. Po "odpytaniu" na te okoliczności miłej przedstawicielki kierownictwa placówki udaliśmy się jeszcze do położonego w sąsiedztwie dworca PKP by sprawdzić, czy coś się w tym obiekcie zmieniło (na lepsze). Konstatacja - nie zmieniło się nic.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol