Koło Przewodnickie

Kwiecień 2014

Na kwietniowe spotkanie wybraliśmy się do kaliskiego Seminarium Duchownego. Jakby nie było - "kuźni" przyszłych kadr Kościoła katolickiego w diecezji, uczelni formująca duchowo nie tylko alumnów ale i, w pewnym sensie, wielu innych diecezjan. Najpierw podejmujący nas ksiądz prefekt Artur Kasprzak opowiedział nieco o funkcjonowaniu wydziału teologicznego i o życiu kleryków a następnie pokazał, nieudostępniane na co dzień, niektóre pomieszczenia seminarium - w tym sale wykładowe i konferencyjne, kaplice i komnaty, w których w czasie pobytu w Kaliszu w 1997 r. odpoczywał Ojciec Święty Jan Paweł II. W drugiej części popołudnia przeszliśmy do znajdującej się na seminaryjnym "stryszku" redakcji Diecezjalnego Radia Rodzina. Redaktor Naczelny Radia - ksiądz Leszek Szkopek pokazał nam oba, doskonale wyposażone, studia radiowe a przede wszystkim opowiedział o historii i sukcesach radia oraz zdradził wiele tajników pracy radiowca. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem profesjonalizmu księdza w tej materii. Wizyta, której realizację zawdzięczamy gościnności księdza rektora prof. Jana Grzeszczaka była tak owocna i pełna treści, że ledwie zdążyliśmy - gdzie w międzyczasach - przekazać kilka naszych roboczych komunikatów i uzgodnień, z których ten, o możliwości zamówienia sobie na Targowej strojów przewodnickich wydaje się najistotniejszy.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol