Koło Przewodnickie

LII Kaliszobranie

Urzędnicy Jego Cesarskiej Mości

W sobotnie popołudnie 15 II kaliscy przewodnicy PTTK wraz z nowymi sojusznikami w zbożnym dziele organizacji Kaliszobrań - kaliskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - zaprosili miłośników historii Kalisza na LII edycję tej imprezy do gmachu Starostwa Powiatowego. Nie powinno więc dziwić, że pierwsza część spotkania należała do głównego obecnie gospodarza obiektu, pana starosty Krzysztofa Nosala. Po powitaniu gości - a przybyło ich, tradycyjnie, setka z okładem - zaprosił "na pokoje" - a konkretnie do swojego gabinetu oraz przylegającego doń okazałego balkonu. Widok z tegoż - na kolegiatę i park - nasycił wzrok kaliszobrańców no i stanowił wyzwanie dla licznych w gronie kaliszobrańców fotografów. Następnie w "pękającej w szwach" sali posiedzeń Starosta opowiadał o strukturze powiatu kaliskiego i o specyfice pracy urzędu oraz odpowiadał na pytania "z sali". A tych było sporo - okazało się, że kaliszan interesują też sprawy powiatu - inwestycji drogowych, perspektyw budowy zbiornika w Wielowsi, strategii w dziedzinie budownictwa na wsiach czy ewentualnego przenikania "polityki" do prac Rady Powiatu. Druga część spotkania należała już do przewodników. Ponieważ o samym klasycystycznym gmachu "pałacu Gubernatora" opowiadano już w czasie poprzednich edycji imprezy, tym razem prowadzący tradycyjnie Kaliszobrania - Piotr Sobolewski - uzupełnił tylko wiedzę o tymże o dane dotyczące sporych sum związanych z budową i utrzymaniem obiektu oraz rozmieszczenia i wykorzystania poszczególnych pomieszczeń w czasach rezydowania w nich władz wojewódzkich a potem gubernialnych w czasach Królestwa Kongresowego. A potem skoncentrował się na opowieści o najbardziej zasłużonych dla naszego miasta władcach i urzędnikach z tego okresu. Po - niespodziewanie życzliwym - nakreśleniu postaci cara Aleksandra I i czasów jego panowania przyszła kolej na Namiestnika Królestwa, gen. Józefa Zajączka i pierwszego Prezesa Komisji Wojewódzkiej - Józefa Radoszewskiego. Drugą zaś parę omawianych postaci stanowili rosyjscy - ale przychylni Polakom - kaliscy urzędnicy wysokiego szczebla: wicegubernator Paweł Rybnikow i gubernator Michaił Daragan. Była mowa zarówno o ich karierach wojskowo-urzędniczych oraz dokonaniach i zasługach dla rozwoju Kalisza ale pojawiły się też, czasem pikantne, informacje związane z życiem osobistym bohaterów spotkania. Imprezę zorganizowano przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol