Koło Przewodnickie

Kaliszobranie Extra

15 listopada kaliscy przewodnicy PTTK zorganizowali w klubie osiedlowym K.S.M. przy ul. Serbinowskiej kolejne Kaliszobranie Extra. W jego ramach zamieszkała obecnie w Niemczech kaliszanka, pani Krystyna Velkova wygłosiła interesującą prelekcję pod niezwykle intrygującym tytułem Atlantyda Platona to Wielkopolska, a Calisia? Zaprezentowała w niej swoją teorię dotyczącą umiejscowienia platońskiej Atlantydy w… południowej Wielkopolsce. Na poparcie tej tezy przedstawiła szereg zdjęć satelitarnych, na których istniejące w okolicach Kalisza cieki wodne układały się w kolejne znaki zodiaku, postacie z mitologii czy wreszcie ową hipotetyczną Atlantydę. Okolice, w których Prosna uchodzi do Warty posiadają ponadto, według prelegentki, wszystkie atrybuty, które Platon przypisywał tej mitycznej krainie. A zatem ?... Prelegentka, oprócz wrażliwości i wyobraźni w odczytywaniu znaków na mapach, wykazała się doskonałą znajomością astronomii, mitologii i historii starożytnej oraz niebywałymi umiejętnościami narracyjnymi, które sprawiły, że zgromadzeni dość licznie uczestnicy imprezy słuchali wykładu jak oczarowani.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol