Koło Przewodnickie

Listopad 2013

Wydaje się, że kaliscy przewodnicy wypracowali nową, piękną tradycję. Listopadowe spotkania będą organizowane na kolejnych cmentarzach kaliskich, na których wieczny odpoczynek znalazły już nasze koleżanki i koledzy. I tak owe pierwsze "Zaduszki przewodnickie" odbyły się na cmentarzu komunalnym przy Poznańskiej 4 listopada. Oddalimy wówczas hołd, pomodliliśmy za duszę, zapaliliśmy symboliczną lampkę oraz powspominaliśmy tam kolejno: Mieczysław "Winię" Kulczyńską, Zdzisława Uczkiewicza, Waldka Pola, Jurka Kowalczyka i Stasia Staszaka. Pozostaną w naszej pamięci...

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Łukasz Wolski