Koło Przewodnickie

Listopad 2012

O prowadzenie ostatniego w tej kadencji zebrania kaliskich przewodników Prezes Piotr poprosił, w uznaniu zasług, których znaczenia nie da się przecenić, swojego "vice", niezastąpionego Stefana Szymczaka. I ten wywiązał się z zadania znakomicie. Najpierw cieplutko, tak jak tylko on potrafi, powitał w przewodnickim gronie beneficjentów ostatniego marszałkowskiego egzaminu przewodnickiego. Pomyślnie przebrnęło przez niego ośmiu kolejnych kursantów - i tym samym Koło Przewodnickie wzbogaciło się łącznie o 15 nowych członków. Część z nich dała się już poznać z jak najlepszej strony - co z satysfakcją podkreślił prowadzący. Każdy z "nowych" otrzymał symboliczny upominek wstępowy i życzenia satysfakcji w przewodnickiej działalności. Ci zaś zrewanżowali się słodkim poczęstunkiem. Czyżby tak miało być częściej ? Oby. Trochę dla (ich) zachęty kol. Stefan przekazał informację o uchwale Kaliskiego Zarządu Oddziału PTTK o niewielkiej - ale zawsze - podwyżce stawek dla przewodników realizujących zlecenia biura PTTK. Siedzący "w tylnych rzędach" Prezes nie byłby sobą, gdyby nie poprosił o swoje "pięć minut". W ich ramach zaprezentował kilka foto-zagadek przewodnickich związanych z Kaliszem (nie wszystkie rozwiązano "od ręki") oraz zaprezentował muzyczno-ikonograficzną prezentację ukazującą piękno naszego bożego świata. Program spotkania wyczerpało kilka komunikatów i ustaleń, z których uzgodnienie daty zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła było sprawą najważniejszą.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol