Koło Przewodnickie

Lipiec 2012

Dość nietypowy charakter miało lipcowe spotkanie przewodnickie. W klubowym lokalu na Łódzkiej gościł dr Mieczysław Pietrzyk z kaliskiej PWSZ, specjalista ratownictwa medycznego. I właśnie w tym kierunku szedł komentarz zacnego gościa. Dotyczył on zwłaszcza niedocenionego wciąż zagrożenia wywołanego ukąszeniem przez kleszcze - boreliozy. Ponieważ ryzyko "spotkania" z kleszczem przez grupy turystyczne jest dość duże, pan doktor opowiadał dość szczegółowo zarówno o profilaktyce, o sposobach usunięcia kłopotliwego gościa jak i dalszym postępowaniu z ukąszonym. Później były ćwiczenia praktyczne. Przewodnicy uczyli się układać poszkodowanych, czyli póki co - siebie wzajemnie, w pozycji bocznej-ustabilizowanej a później - już na fantomie - masażu serca. Prowadzący bardzo dokładnie demonstrował czynności ratownicze i egzekwował ich prawidłowe wykonanie, choć oczywiście padły i życzenia, by nigdy w czasie przewodnickiej służby nie zaszła potrzeba "wykazania się" umiejętnościami ratowania poszkodowanych. Spotkanie zakończyło się, jak zwykle, przekazaniem bieżących komunikatów.

Tekst: Piotr Sobolewski