Koło Przewodnickie

Kwiecień 2012

Przewodnickie "parcie na mikrofon" znalazło ujście w trakcie kolejnego spotkania szkoleniowego, jakie 2 kwietnia zrealizowaliśmy w mieszczącej się przy ul. Częstochowskiej redakcji i studio kaliskiego Radia Centrum. No nie - nie wpychaliśmy się na fonię (choć wyraziliśmy żal, że tak niewiele w radio mówi się o atrakcjach krajoznawczych naszego miasta i regionu), ale za to dokładnie sobie przyjrzeliśmy się "radiowej kuchni". Podjęła nas bardzo sympatycznie Pani redaktor Małgosia Wojtyś nie szczędząc wyjaśnień i odpowiedzi na dociekliwe pytania. A wścibscy przewodnicy pytali niemal o wszystko - o sam proces przygotowania programów, "ramówkę" radia, strukturę, zatrudnienie (czyżby wypatrywali tam etatów dla siebie ?) i kondycję finansową RC, warunki techniczne przygotowania i emisji audycji i Bóg wie o co tam jeszcze. Niektórzy nawet popróbowali brzmienia swego głosu w wersji "radiowej" lub próbowali rozśmieszyć nadającego "na żywo" na 106,7 fm redaktora.A w drugiej, krótszej części - jak zwykle - były komunikaty "sprawozdawcze", bieżące i prospekcyjne, dyskusja o petetekowskich pryncypiach. I oto wybiła godzina 19.00 - nie starczyło więc już czasu na planowaną wcześniej przechadzkę po pobliskich uliczkach Starego Miasta. Może innym razem…

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol