Koło Przewodnickie

Luty 2012

Na lutowe spotkanie przewodnickie umówiliśmy się w ratuszu. Byliśmy ciekawi, jak prezentuje się po modernizacji, a w zasadzie po totalnej wymianie, ekspozycja w ratuszowej wieży. To przecież, przede wszystkim, nasz warsztat pracy. Zmiany, polegające głównie na zniesieniu wszystkich makiet na "przedwieżowe" piętro, na wymianie i podświetleniu plansz, na utworzeniu mini-galerii związanej z kaliskimi zegarami na poziomie zegarowym i wreszcie na umieszczeniu poglądowych plansz nazywających widziane z platformy widokowej obiekty powitaliśmy z zadowoleniem. Wyrażono nadzieję, że po dokończeniu prac, polegających na malowaniu wnętrza wieży i umieszczeniu na pierwszym poziomie rzutnika z monitorem, ekspozycja spełni oczekiwania - zarówno przewodników jak i zwiedzających wieżę gości.

Po godzinnej wyprawie na szczyt zeszliśmy na dół, gdzie w ciepełku ratuszowych korytarzy nastąpiła jeszcze krótka część informacyjna. Kol. Andrzej Matysiak poinformował zebranych o przygotowaniach do majowej dużej imprezy w grodzisku na Zawodziu i naszym w niej udziale, a Prezes uzupełnił całość kilkoma bieżącymi komunikatami.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol