Koło Przewodnickie

065 Kaliszobranie

Zamykające trzecią dziesiątkę Kaliszobrań spotkanie, które odbyło się 21 stycznia w kaliskim Zespole Szkół Ekonomicznych miało, mimo konkurencji w postaci dnia Babci, tradycyjnie niezłą frekwencję. Do szkoły przy Legionów - a wybór "handlówki" nie był przypadkowy - stawiła się grubo ponad setka uczestników, by wysłuchać opowieści o historii kaliskiego handlu. Dwóch specjalistów od tej tematyki: dr Jarosław Dolat - dyplomowany kustosz z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i pan Hubert Pałęcki - vice prezes Towarzystwa Miłośników Kalisza a zarazem absolwent tej szkoły i autor publikacji o jej historii ukierunkowali swoje wystąpienia tylko na pewne aspekty handlowania (i uczenia się o tymże handlowaniu) w dawnym Kaliszu. Pan Dolat podał m.in. ciekawostkę o rozjemczo-buforowej roli lady w średniowiecznym handlowaniu, pan Pałęcki z kolei pan Pałęcki zaprezentował jedno z pierwszych, pochodzące sprzed ponad 100 lat świadectwo ukończenia szkoły handlowej na ul. Niecałej a potem z nutą nostalgii podkreślił wielowiekowe znaczenie Kalisza jako ważnego ośrodka administracyjnego (czyli pod tym względem Kalisz jest aktualnie pod kreską). Po części "handlowej" nastąpiła część artystyczna - czyli zapowiadana jubileuszowa niespodzianka, co do charakteru której spekulowano od tygodnia. Młodzież przygotowana przez polonistkę panią Izabellę Galubę - Bryja zaprezentowała inscenizację III cz. mickiewiczowskich Dziadów. Widzowie, zapomniawszy na chwilę o "kaliskim handlowaniu" zaczynają dumać nad przesłaniem wieszcza. Wybija godzina piąta - widowisko się kończy. Guślarz otwiera drzwi kaplicy a pani vice dyrektor ekonomika - Magdalena Mocna otwiera podwoje szkoły.

Z zaproszenia obejrzenia "starych kątów w nowym opakowaniu" skorzystała całkiem liczna grupa, wśród nich - nie bez wzruszenia - absolwenci popularnego ekonomika.

I tak skończyło się kolejne Kaliszobranie a za miesiąc, wróciwszy w gościnne progi PWSZ, impreza wkroczy w czwartą dekadę…

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Andrzej Matysiak

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu - wygląd od ul. Legionów

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu - wygląd od ul. Handlowej

Tablica pamiątkowa patrona szkoły generała Mieczysława Smorawińskiego

Sala gimnastyczna przygotowana dla potrzeb 065 Kaliszobrania

Sala gimnastyczna przygotowana dla potrzeb 065 Kaliszobrania

Zastępca dyrektora "handlówki" - dyrektor Magdalena Mocna

Dr Jarosław Dolat, Hubert Pałęcki

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Jubileuszowa niespodzialna - inscenizacja Mickiewiczowskich "Dziadów"

Zdjęcie grupy młodzieży - aktorów inscenizacji Mickiewiczowskich "Dziadów"

Polonistka Izabella Galuba-Bryja wraz z aktorem

Tablica pamiątkowa absolwentów szkoły

Zwiedzanie "starych kątów w nowym opakowaniu"

Zwiedzanie "starych kątów w nowym opakowaniu"

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

Sala pamięci po generale Mieczysławie Smorawińskim

sala gimnastyczna przygotowana dla potrzeb 065 Kaliszobrania

Uczestnicy Kaliszobrania

Uczestnicy Kaliszobrania

Uczestnicy Kaliszobrania

Uczestnicy Kaliszobrania