Koło Przewodnickie

XXVII Kaliszobranie

22 października 2011 r. kaliscy przewodnicy PTTK zorganizowali kolejną, XXVII już edycję Kaliszobrania. Zgodnie z zapowiedzią miała ona nieco inną, jesienno-zimową formułę, w której tradycyjny spacer został zastąpiony stacjonarnym spotkaniem, tym razem na temat Album kaliskie i inne najstarsze wydawnictwa o Kaliszu. Gościny udzieliła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa udostępniając swoją reprezentacyjną aulę w Collegium Novum przy Nowym Świecie. Gościem spotkania była pani dr Bogumiła Celer - kierownik działu zbiorów specjalnych kaliskiej Książnicy Pedagogicznej, która, wspierana przez prowadzącego tradycyjnie imprezę, dr Piotra Sobolewskiego barwnie opowiedziała zarówno o tytułowym Albumie Staweckiego jak i o innych kaliszanach. Była więc również mowa o wcześniejszych opisach Kalisza Macieja z Miechowa, Bernarda Wapowskiego, Marcina Bielskiego i Marcina Kromera czy przekazach Surowieckiego, Lelewela, Grogera, Fritschego, Raczyńskiego czy wreszcie Chodyńskiego. Było o kaliskich albumach fotograficznych Diehla, Fingerhuta oraz Zewalda czy wreszcie o międzywojennych przewodnikach turystycznych Szachównej, Kwiatkowskiego, Stefańskiego i Kilarskiego. Nie zabrakło ciekawszych cytatów z tych dzieł, gawędzie towarzyszyła też prezentacja multimedialna. Zebrani mieli też rzadką okazję obejrzeć najwcześniejsze mapy uwzględniające Kalisz oraz plany naszego miasta, parę słów poświęcono też działalności i zbiorom kaliskiemu archiwum. Tradycyjnie licznie przybyli uczestnicy, którzy nagrodzili wystąpienie oklaskami, mieli w drugiej części spotkania możliwość zakupu reprintu Albumu Kaliskie oraz... obejrzenia siebie w czasie poprzednich Kaliszobrań w przygotowanej przez przewodników prezentacji fotografii.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol