Koło Przewodnickie

XXVI Kaliszobranie

Ponad 140 zainteresowanych przybyło w sobotę, 17 września na kolejną, XXVI już edycję Kaliszobrania, której gospodarzem było tym razem kaliskie Muzeum Okręgowe. Zwiedzenie znajdującej się tam wystawy archeologicznej pozwoliło chyba w sposób optymalny zrealizować temat wiodący tego spotkania - najwcześniejsze osadnictwo Kalisza i okolic. Dzięki gawędzie dyrektora placówki, Jerzego A. Splitta oraz wspomagającego go Jarosława Romaniuka uczestnicy imprezy mieli okazję poznać, sięgającą jeszcze czasów schyłkowego paleolitu (epoki kamienia łupanego, której świadectwa w naszym regionie sięgają VIII tys. lat p.n.e.) historię osadnictwa na naszych terenach i na przykładzie zgromadzonych eksponatów prześledzić jego rozwój w kolejnych epokach: mezolitu i neolitu oraz brązu i żelaza. Barwny komentarz "ożywiał" przedmioty pochodzące z odległych epok i kultur, wyjaśniał sporne kwestie pobytu u nas Celtów i początków Prasłowian. Zrozumiałe zainteresowanie wzbudziła rekonstrukcja najstarszego, datowanego na ok. 3,5 tys. lat p.n.e. pochówku szkieletowego oraz szokujące dowody uprawiania praktyk kanibalistycznych przez naszych przodków.

Ponieważ zainteresowanie Kaliszobraniem było tradycyjnie dość spore przewodnicy swoje opowieści musieli snuć trzykrotnie - na tyle bowiem grup podzielono przybyłych. Oczekujących na swoją kolej nie pozostawiono bez "opieki" - jedni z nich oglądali w tym czasie pozostałe wystawy muzealne innym przypomniano, w postaci multimedialnej prezentacji, najciekawsze "obrazki" z dotychczasowych XXV edycji Kaliszobrania. A jeśli jeszcze dodamy, ze wszyscy uczestnicy mieli dodatkowo okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy dzieł dwóch sympatycznych malarzy włoskich - obecnych na imprezie Gianfranco Sacchettiego i Pieregiovaniego Peranntozziego - konkluzja, że kolejne Kaliszobranie to kolejna pożyteczna i udana sobota będzie oczywista.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol