Koło Przewodnickie

Lipiec 2011

W ramach lipcowego zebrania przewodnickiego gościliśmy w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie. Pretekstem do złożenia zrealizowanej w dn. 4 lipca wizyty było poznanie obiektów pamiętających czasy obozu internowanych żołnierzy z czasów I wojny i początków szczypiorniaka oraz dokumentacji związanej z tymi faktami. I nie zawiedliśmy się - oprowadzający nas, wydelegowany w tym celu przez panią Komendant, por. Zbigniew Mackiewicz sumiennie przeprowadził nas - okraszając wędrówkę komentarzem - przez najstarsze obiekty ośrodka i umożliwił obejrzenie w Izbie Tradycji historycznych wystaw. Dodatkową jednak atrakcją była możliwość porozmawiania z panem porucznikiem o polskiej służbie penitencjarnej, o jej sukcesach i niedolach, o (obyśmy nabytej wiedzy teoretycznej nigdy nie weryfikowali w praktyce) warunkach pobytu w kaliskim więzieniu i systemie szkolenia strażników. Potem zaszczyciła nas swoją obecnością sama pani Komendant płk Danuta Kalaman, która zaprosiła na kawę i ciastka do ośrodkowej kantyny. Nasza frekwencja na spotkaniu przerosła oczekiwania - zarówno nasze jak i gospodarzy - mieliśmy przy okazji możliwość podziwiać sprawność organizacyjną obsługi ośrodka. Dodatkowe krzesła, zastawa i termosy z napojami pojawiły się niemal natychmiast. Kontynuowaliśmy zatem dyskusję jeszcze dość długo, a ujęci życzliwym przyjęciem złożyliśmy deklarację współpracy i naszej pomocy w przybliżaniu walorów krajoznawczych Kalisza i regionu kolejnym rocznikom słuchaczy ośrodka.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Andrzej Matysiak

Brama wjazdowa do COSSW w Kaliszu

Przed tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku głównym

Przed tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku głównym

Tablica pamiątkowa "narodziny szczypiorniaka"

Front budynku głównego COSSW

Tył budynku głównego COSSW

Front budynku głównego COSSW

Przed wejściem do budynku głównego

Zwiedzanie ośrodka

Zwiedzanie ośrodka

Zwiedzanie ośrodka

Zwiedzanie ośrodka

Zwiedzanie ośrodka

Zwiedzanie ośrodka

Zwiedzanie ośrodka

Budynek zabytkowy z salą tradycji

Tablica pamiątkowa - sala tradycji

Wejście do sali tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Sala tradycji

Wpis do księgi pamiątkowej dokonany przez dr Piotra Sobolewskiego

Przegląd księgi pamiątkowej

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - delegacje zagraniczne

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - Aleksander Kwaśniewski

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - Włodzimierz Cimoszewicz

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - delegacje zagraniczne

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - Jerzy Jaskiernia

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - delegacje zagraniczne

Wpisy z kart księgi pamiątkowej - delegacje zagraniczne

Księga pamiątkowa sali tradycji

Dokument Resortu Bezpieczeństwa Publicznego z 1946 roku

Ślubowanie z 1946 roku

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - w tle portret Józefa Stalina

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - defilada lata 40.

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - 1.10.1944 - powstanie ludowego więziennictwa

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - lata 60.

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - lata 70.

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - Bronisław Cieślak

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - Bronisław Cieślak (oficer MO - 007 zgłoś się) i Krzysztof Szmagier (reżyser filmu)

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - wpis Bronisława Cieślaka

Zdjęcia z kart księgi pamiątkowej - Wojciech Siemion

Zdjęcie pamiątkowe z Panią płk. Danutą Kalaman pierwszą kobietą - komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w 61-letniej historii tej szkoły