Koło Przewodnickie

XXIV Kaliszobranie

Na starcie zorganizowanej przez kaliskich przewodników PTTK XXIV edycji Kaliszobrania pojawiło się blisko 200 zwolenników tej imprezy. Liczba imponująca, zważywszy na trwający przecież sezon urlopowych wyjazdów, na konkurencyjne imprezy jakie tego dnia odbywały się w mieście jak i - pozornie - mniej atrakcyjny obszar wędrówki - dzielnicę Tyniec. Ten ostatni mit dwaj prowadzący spacer przewodnicy: Stefan Szymczak i Piotr Sobolewski obalili chyba jednoznacznie. Opowiadali bowiem o sięgających jeszcze epoki neolitu początkach osadnictwa w okolicach Kalisza, których ślady archeolodzy znaleźli właśnie na Tyńcu i o ich kolejnych tynieckich znaleziskach - z osadą w ramach ptolemeuszowej Kalisii włącznie. Opowiadali też o niezrealizowanym do końca projekcie sprzed dwóch wieków postawienia na tynieckim wzgórzu pomnika Napoleona i o tynieckich cegielniach Stencla i Sztarka oraz Binkowskiego i Graczykowskiego, które w okresie międzywojennej prosperity dostarczały do odbudowywanego właśnie Kalisza milionów cegieł, dachówek i sączków. Opowiedzieli wreszcie nieco o leżącym za cmentarzem Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Swędrni zachęcając przy okazji wszystkich do samodzielnych wakacyjnych jego odwiedzin. Najwięcej jednak uwagi i czasu poświęcono spacerowi alejkami założonego oficjalnie w 1885 r. (wcześniej funkcjonował jako miejsce pochówku ofiar epidemii) cmentarzowi tynieckiemu. Liczący obecnie ok. 8 ha powierzchni cmentarz "dorobił się" kilku znaczących miejsc pochówku i interesujących nagrobków. Przewodnicy wskazali m.in. odnowione ostatnio grób nieznanego żołnierza i zbiorową mogiłę 56 członków AK - ofiar egzekucji w lesie skarszewskim w styczniu 1945 r., miejsca pochówków proboszczów kaliskiej z kolegiaty ze znanym wśród uczniów kaliskich szkół ks. Kalinowskim i zmarłym przed dziesięciu laty ks. Andrzejczakiem, stary i nowy grobowiec oo. Jezuitów, w którym spoczywa m.in. ks. Stefan Dzierżek, mogiły powstańców styczniowych i zbiorową mogiłę ofiar pruskich egzekucji z sierpnia 1914 r. Uczestnicy dotarli do miejsc wiecznego spoczynku wielu znanych kaliszan: prof. Jerzego Rubińskiego, twórcy potęgi kaliskiego boksu - Antoniego Szymańskiego, małżeństwa Walczyńskich, nauczycieli, lekarzy, aktorów, restauratorów. W tzw. Alei Aniołów odnaleźli najstarsze piaskowcowe groby ze strzegącymi je od ponad wieku kamiennymi aniołami i aniołkami. Przy starym murze przewodnicy pokazali najstarszy z odnalezionych przez siebie grobowiec z zaznaczoną datą 1886 r. Nie zabrakło też historii o posmaku sensacyjnym - uczestnicy dotarli do kwatery samobójców, grobu wielokrotnego mordercy straconego w latach pięćdziesiątych po głośnym procesie, ofiar spektakularnych zabójstw i wypadków, wystawnych grobowców rodzin kaliskich biznesmenów itp. Przy grobie Alfreda Nowackiego zapoznali się z historią konspiracyjnej działalności tej postaci i okoliczności jego aresztowania i stracenia przez faszystów. Prowadzący tradycyjnie imprezę dr Piotr Sobolewski konkludował, iż po zakończeniu spaceru hasło tej edycji "Tyniec niepoznany" przynajmniej dla jego uczestników zdezaktualizowało się.

Następna, jubileuszowa edycja będzie miała nietypowy, wyjazdowy charakter. 20 sierpnia uczestnicy poznają dworek - muzeum Marii Dąbrowskiej i skansen w Russowie, cmentarz w Kokaninie i kaplicę klasztorną w Niedźwiadach. Rozprowadzenie już większości z przygotowanych "miejscówek" na tą imprezę każe mieć nadzieję, że i taka postać Kaliszobrania cieszy się zainteresowaniem uczestników. W celu lepszej organizacji przewozów kolejni chętni proszeni są o rezerwowanie miejsc w biurze PTTK na ul. Targowej 2.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Andrzej Matysiak