Koło Przewodnickie

XXI Kaliszobranie

W słoneczną sobotę 16 kwietnia miłośnicy krajoznawczych spacerów po Kaliszu spotkali się już po raz 21, by wędrując po mieście poznać kolejne jego tajemnice. I ta edycja Kaliszobrania zgromadziła tradycyjnie ponad dwustu uczestników, którzy tym razem zwiedzali tereny położone "powyżej" wrocławskiej rogatki. Najpierw więc petetekowscy przewodnicy: Waldemar i Zbigniew Pol, Stefan Szymczak i Piotr Sobolewski oprowadzali zebranych po, specjalnie otwartym na tę okoliczność, istniejącym od 1787 r., cmentarzu grecko-katolickim. Od dwustu niemal lat chowano tam także wybitniejsze postaci wyznania prawosławnego, m.in. już w 1829 r. - chorążego Jakowa Wiłkowa, a także wicegubernatora Pawła Rybnikowa, dwie nastoletnie córki gubernatora Daragana, księcia Aleksandra Golicyna, wołyńskiego kozaka Wasyla Michasiutę, archimandrytę Hermana Kariakina - długoletniego proboszcza kaliskiej parafii, wojskowych, nauczycieli, lekarzy. Zwiedzający podziwiali ciągle piękne, mimo upływu czasu, detale architektoniczne i inskrypcje na wielu grobach oraz najokazalsze obiekty na cmentarzu: widoczną od strony ul. Lipowej kaplicę grobową rodziny Kononowych, XIX wieczną grecką kaplicę przy zachodnim murze, w której prawdopodobnie w latach 1926 - 29 odprawiano prawosławne nabożeństwa oraz - czekający na finansowany ze środków z kwesty remont - okazały grobowiec Katasonowów, Myszkiewiczów i Grabowskich. Następnie, zapoznawszy się wprzódy z ciekawą historią ulicy Górnośląskiej turyści ruszyli nią w kierunku ulicy Staszica, przy której z kolei zadumali się nad przemijającym pięknem jednej z najbardziej okazałych wilii kaliskich - "prezydentówki" rejenta Stanisława Bzowskiego. Upływający szybko czas nie pozwolił przewodnikom przytoczyć wszystkich anegdot związanych z życiem tej barwnej postaci, tym bardziej, że jeszcze wcześniej parę chwil poświęcili smutnej historii epidemii, jakie nawiedziły nasze miasto w jego długich dziejach. I wreszcie finał spaceru - w wybudowanym przed czterdziestu laty kościele Opatrzności Bożej przy ul. Polnej utrudzonych już nieco wędrowców powitał jego obecny proboszcz, ks. Grzegorz Sikorski, który wspólnie z inicjatorem Kaliszobrań - dr Piotrem Sobolewskim opowiedział o historii pobytu księży orionistów w Kaliszu, powstania parafii oraz szczegółach budowy świątyni. Jeszcze rzut oka na wskazane przez księdza proboszcza największe jej atrakcje i oto kolejne Kaliszobranie dobiegło końca.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol