Koło Przewodnickie

Marzec 2011

Marcowe spotkanie przewodnickie wypadło w przeddzień Dnia Kobiet - element integracyjno-towarzyski musiał więc zdominować to popołudnie na ul. Łódzkiej. Wcześniej jednak grupa przewodników i adeptów tej roli (wciąż nie mogących doczekać się przeprowadzenia przez Marszałka Województwa egzaminu przewodnickiego) omówiła wstępnie zasady organizacji cyklu gier miejskich pod roboczym tytułem: Kalisz - ludzie, wydarzenia, obiekty. To nowa inicjatywa członków Koła, pierwszą imprezę z tego cyklu przewodnicy chcą zorganizować już we wrześniu. Potem była część robocza spotkania, w której Prezes Piotr Sobolewski, z niewielką skutecznością, próbował "obdarować" konkretnych członków Koła odpowiedzialnością za realizację poszczególnych punktów planu działania na 2011 r., przekazano też bieżące komunikaty a kol. Zdzisław Kobyłka przekazał tradycyjne zaproszenia na swoje imprezy klubowe. No a następnie głos zabrał ponownie prezes, który próbując stworzyć konkurencję nieobecnej kol. Eli Siarkiewicz (życzymy szybkiego powrotu do zdrowia) skierował wierszowane życzenia do Koleżanek. Wzruszone do łez Panie otrzymały też laurki, symboliczne tulipanki i równie symboliczne słodkości. Impreza trwała jeszcze dłuższy czas, przy ciastach (sponsoring jednej z "kursantek"... nie tylko o sprawach przewodnickich...

Tekst: Piotr Sobolewski