Koło Przewodnickie

XX Kaliszobranie

Mimo nie najlepszej pogody i - jakby nie było - stanowiących w tym dniu konkurencje, popularnych imienin Józefa (takoż uroczystości kościelnych związanych ze św. Józefem) na starcie XX Kaliszobrania pojawiło się blisko 300 zwolenników tej imprezy. Jubileuszowego szampana wprawdzie nie było, za to kaliscy przewodnicy PTTK: Waldemar i Zbigniew Pol oraz Piotr Sobolewski poprowadzili turystów bardzo atrakcyjną krajoznawczo i niezmiennie popularną wśród kaliszan spacerową trasą - ulicą Śródmiejską od Ratusza do Rogatki, a zwieńczeniem spaceru była imieninowa (?) wizyta w poreformackim kościele św. Józefa Oblubieńca N.M.P. i św. Piotra z Alkantary. Wspólnie ze starszymi uczestnikami imprezy prowadzący przywoływali w pamięci poprzednie wcielenia poszczególnych fragmentów ulicy Śródmiejskiej sprzed 50 i 80 lat ale także i sprzed wieków, kiedy to ulica kształtowała swą postać. Dłuższych komentarzy wymagały najciekawsze obiekty krajoznawcze ulicy - oba mosty (a przewodnicy wspominali jeszcze o trzecim, przerzuconym nad zasypanym w XIX w. kanale Mniszki), gmachu "belwederu" Weigta oraz sąsiadującego z nim neobarokowego budynku filii Warszawskiego Banku Handlowego. Wielu dopiero w trakcie imprezy "odkryło" płaskorzeźbę w szczycie tego gmachu a przewodnicy objaśnili symbolikę postaci tam umieszczonych. No i była zaduma nad przemijającym pięknem modernistycznego przedwojennego "apartamentowca" Kalisza - domu braci Kowalskich. W końcu uczestnicy wypełnili szczelnie wszystkie ławki w poreformackim kościele na Rogatce a prowadzący imprezę Piotr Sobolewski wygłosił wykład związany z sięgającą XVII w. historią kościoła i klasztoru i burzliwymi dziejami kaliskich reformatów, przybliżył też co nieco postać twórcy reformackiej gałęzi franciszkanów - św. Piotra z Alkantary. Padły też ciepłe słowa o obecnych gospodyniach obiektów - siostrach św. Rodziny z Nazaretu. Następnie przewodnicy przekazali wiedzę o najciekawszych elementach rokokowego wystroju świątyni - ołtarzu głównym z obrazami Świętej Rodziny, pięciu ołtarzach bocznych, ambonie i tablicach epitafijnych. Zrozumiałe zainteresowanie wywołała kopia obrazu reformaty Jatkowskiego Adoracja Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Paschalisa de Baylon ukazująca panoramę Kalisza z 1715 r. oraz Kaplica Żołnierska Piotra Sokolnickiego z kopią cudownego obrazu Matki Bożej. Dzięki gościnności sióstr nazaretanek zebrani "pomyszkowali"... po korytarzach klasztoru i innych, na co dzień niedostępnych pomieszczeniach obiektu. Na następne, XXI Kaliszobranie przewodnicy zapraszają 16 kwietnia. Spotkanie na cmentarzu greko-prawosławnym, w dalszym programie kontynuacja spaceru na zachód miasta - ulicą Górnośląską i Staszica do kościoła p.w. Opatrzności Bożej na Polnej.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Na Głównym Rynku zebrało się ponad dwustu miłośników Kaliszobrania.

Most Kamienny który bez przerwy służy mieszkańcom Kalisza od sierpnia 1825 roku.

Jedna z grup na "Złotym Rogu" miejscu gdzie prawie sto lat stał Hotel Polski E. Woelfla.

Monumentalny budynek kaliskiej filii dawnego Banku Handlowego w Warszawie.

Naczółek narożnikowej fasady banku zdobią alegoryczne wyobrażenia nagich bóstw: Handlu i Bogactwa.

Barokowy kościół, obecnie p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. i św. Piotra z Alkantary, wybudowany w latach 1655 - 73 przez zakon reformatów.

Kaplica Żołnierska ufundowana przez chorążego poznańskiego Piotra Sokolnickiego, zbudowana w latach 1728 - 31.

Płyta przed wejściem do kościoła z łacińskim napisem "Tu leży grzesznik".

Wnętrze kościoła, do ostatniego miejsca, wypełnione ciekawymi jego historii i wyposażenia.

Barokowy ołtarz główny z XVIII wieku, dzieło snycerza Józefa Eglauera, z obrazem przedstawiającym Świętą Rodzinę z Nazaretu.

Obraz Świętej Rodziny z Nazaretu namalowany przez malarza wielkopolskiego w latach 1632 - 40.

Kopia obrazu św. Paschalisa wykonana w 1715 r. przez Bonifacego Jatkowskiego przedstawiająca Kalisz na poczatku XVIII wieku.

Ołtarz główny w Kaplicy Żołnierskiej z kopią cudownego wizerunku Matki Boskiej.

Polichromia kaplicy przeprowadzona po 1896 roku przez Józefa Balukiewicza a konserwowana w 2005 roku prezentuje się okazale.

Ozdobna krata z XVIII wieku oddzielająca nawę kościoła od kaplicy.

Rogatka Wrocławska zbudowana w latach 1827 - 28 według projektu Franciszka Reinsteina była zakończeniem Kaliszobrania.