Koło Przewodnickie

Grudzień 2010

Dnia 6 grudnia przewodnicy spotkali się po raz ostatni w tym roku. Tym razem, zgodnie z tradycją, spotkanie miało charakter bardziej nieformalny i było okazją do bardziej swobodnej, i nie regulowanej wreszcie przez Prezesa, wymiany poglądów. Pretekstem do takiej formy były imieniny Barbar - nasze przewodniczki o tym pięknym imieniu posiadają pakiet większościowy w Kole. Dwie z nich - kol. Laśkiewicz i Galuba przygotowały zatem "imieninowy" poczęstunek w pubie Teksas ale kwiatki od szarmanckich kolegów dostały w tym dniu wszystkie koleżanki. Ponieważ jednocześnie był to dzień św. Mikołaja w pewnym momencie zebranych odwiedził ten sędziwy starzec i również podarował zebranym a bardzo grzecznym przewodnikom drobne upominki.

Dyskusję zdominowało snucie planów na przyszłość, zaproszenia na konkretne imprezy przyszłoroczne oraz wspólne rozwiązywanie krajoznawczych zagadek dotyczących niektórych miejsc w Kaliszu, podrzucanych przez Prezesa. Był również akcent oficjalny - kol. Krzyś Kaczmarek otrzymał legitymację instruktora przewodnictwa. A ponieważ jednocześnie Prezes poinformował o zakończeniu Szkolenia kandydatów na przewodników (18 jego absolwentów wkuwa właśnie do egzaminu) zatem o przyszłość naszego kaliskiego przewodnictwa możemy być spokojni.

Do siego roku...

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Basiowe spotkanie w Teksasie

Kol. Kaczmarek otrzymuje patent instruktora przewodnictwa

Św. Mikołajowi dziękujemy za życzenia

Basie - i nie tylko - otrzymały bukieciki kwiatów

Ela poinformowała o nowych nabytkach do Pracowni Krajoznawczej i... odczytała kolejne swoje wiersze