Koło Przewodnickie

XVIII Kaliszobranie

W sobotnie - całe szczęście, że jeszcze słoneczne - popołudnie 16 października spotkało się ponad 120 miłośników przewodnickich spacerów po Kaliszu. XVIII edycja Kaliszobrania realizowana była tym razem pod hasłem Dobrzec - dostatnia wieś Kalisza. W słowie wstępnym pomysłodawca imprezy - Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Kaliszu dr Piotr Sobolewski skomentował to hasło, opowiadając zarówno o ścisłych, sięgających jeszcze XIII w. związkach wsi Dobrzec Mały i Dobrzec Wielki z Kaliszem jak i o gospodarności, zamożności i … dumie mieszkańców Dobrzeca. Następnie omówiona została historia i przebieg bitwy rozegranej 29 października 1706 r. na polach pomiędzy Dobrzecem, Kościelną Wsią a rzeką Prosną między zwolennikami dwóch pretendentów do korony polskiej - Augusta II Sasa i Stanisława Leszczyńskiego. Bitwy wielkiej, w której wzięło udział ponad 50 tys. walczących różnych narodowości ale i bitwy niepotrzebnej, poprzedzonej wcześniejszym potajemnym układem dwóch monarchów - a przez to bez wielkich konsekwencji politycznych. A w dodatku - trzeba dodać - bitwy z opłakanymi skutkami dla Kalisza - z grabieżami i ze spaleniem wieży kościoła św. Mikołaja włącznie.

Następnie przewodnik Waldemar Pol zaprosił turystów do wnętrza miejscowej świątyni p.w. św. Michała Archanioła i przybliżył im jej największe tajemnice i atrakcje. Ten piękny - nazywany z tego powodu "katedrą" - neogotycki kościół o 130 letniej metryce ale ponad 650 letniej tradycji (opodal stały wcześniej kolejno dwie drewniane świątynie), posiada wiele cennych elementów wyposażenia - jak choćby ołtarz główny, witraże i polichromię sprzed wieku autorstwa S. Jasińskiego i B. Wisniewskiego - malarzy znanych również z prac w kościele św. Mikołaja.

Za kościołem znajduje się cmentarz parafialny. Spacerując po nim i pokazując znajdujące się tam najciekawsze nagrobki - m.in. kronikarzy wsi, dobroczyńców i kolejnych proboszczów parafii, wymienieni wcześniej przewodnicy, wspomagani dodatkowo przez Zbigniewa Pola i Panią Krystynę Bęcką z Archiwum Miejskiego, opowiadali przy okazji o samej parafii, będącej onegdaj największą parafia w okolicy - licząca ponad 5 tys. dusz i sięgającą aż po Rypinek i Szczypiorno, o najczęściej występujących - już od wielu wieków - nazwiskach charakterystycznych dla Dobrzeca, o ciężkich powinnościach dobrzeckiego chłopa wobec dworu i miasta ale i o ciekawym folklorze dobrzeckim...

Przeszedłszy przez cmentarz uczestnicy imprezy znaleźli się na skraju dzielnicy Dobrzec, zamieszkałej przez niemal 28 tys. (1/3 mieszkańców miasta) ludzi, spełniającej również istotne funkcje handlowe i rekreacyjne. Nie dziwota więc, ze wielu turystów miało już stąd dwa kroki do swoich domów.

Była to ostatnia tegoroczna edycja Kaliszobrania, po zimowej przerwie liczne grono zwolenników tej imprezy spotka się ponownie 19 lutego przed bazyliką na placu św. Józefa. Póki co, w długie zimowe wieczory pozostaną wspomnienia i ... lektura bardzo ciekawych albumów i kronik, które wielu z "kaliszobrańcow" sukcesywnie prowadzi, i którymi część z nich pochwaliła się w ostatnią sobotę.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Bryła kościoła zbudowanego w latach 1881-82 w stylu neogotyckim,

Wejście do kościoła oraz wieża z rozetą, zegarem i sterczynami,

Rozpoczęcie ostatniego w tym roku Kaliszobrania,

Waldemar Pol – przewodnik PTTK przedstawia historię i wyposażenie kościoła,

Ołtarz główny z obrazem ufundowanym jako votum dziękczynne za ocalenie od cholery wsi Dobrzec,

Obraz Matki Bożej który wisiał od 1853 roku w ołtarzu drugiego drewnianego kościoła,

Boczne ołtarze z obrazem św. Michała Archanioła – patrona parafii...

... i św. Izydora – patrona rolników,

Wnętrze i wyposażenie świątyni zainteresowało i podobało się zwiedzającym,

Malatura z prezbiterium czyli artystyczny witraż o motywie ludowo – patriotycznym,

Pokłon Pasterzy i Mędrców – polichromia w prezbiterium autorstwa Bronisława Wiśniewskiego,

Tablica pamiątkowa poświęcona wizycie w 1976 roku w dobrzeckim kościele Karola Wojtyły,

Zwiedzanie cmentarza parafialnego rozpoczęto od kaplicy grobowej Przybyłów i Zalewskich,

Następnie dochodzimy do miejsc pochówków...

... obywatela ziemskiego Stefana Bronikowskiego (1857-1908),

Ks. kanonika Stanisława Szadko (1887 – 1957) długoletniego proboszcza i twórcy kroniki parafialnej Dobrzeca,

Powstańca Wielkopolskiego Edmunda Słowińskiego (1898-1979),

Oglądaliśmy jedne z najstarszych, zachowanych pomników nagrobnych,

A także kamienne pomniki nagrobne z bogatą dekoracją roślinną,