Koło Przewodnickie

XVII Kaliszobranie

Kolejna, XVII edycja Kaliszobrania, która odbyła się w sobotę 18 września, tym razem zaprowadziła blisko setkę zwolenników tej imprezy do nowszych atrakcji turystycznych naszego miasta. Pierwszym punktem programu był kościół p.w. Miłosierdzia Bożego - jedna z młodszych ale i bardziej interesujących kaliskich świątyń. Po powitaniu zebranych przez proboszcza parafii i zarazem kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - ks. Bogumiła Kempę przewodnicy: Waldemar i Zbigniew Pol oraz Piotr Sobolewski opowiedzieli o złożonej historii budowy kościoła. Projekt tej katolickiej świątyni powstał w pracowni młodych warszawskich architektów żydowskiej i prawosławnej proweniencji: Andrzeja Fajansa i Jerzego Kuźmienki już w 1956 r. lecz - mimo, że okazał się architektoniczna rewelacją sławioną poza granicami, "arytmetyką w służbie architektury" - na realizację musiał czekać aż ponad dwadzieścia lat. Budowę oryginalnej, ponad czterdziestometrowej ale nie podpartej żadnym filarem, świątyni w kształcie ryby rozpoczął w 1977 r. pierwszy i wielce zasłużony dla parafii ks. Roman Wiliński, kontynuowano ja etapami przez kolejnych lat piętnaście. W świątyni, oprócz samej konstrukcji turyści podziwiali zwłaszcza witraże oraz ołtarze - zarówno w dolnym jak i górnym kościele. Była również mowa o istocie, zapoczątkowanego przez św. Faustynę, kultu Miłosierdzia Bożego.

Następnie uczestnicy imprezy przeszli przez ponad 8 tysięczne, rówieśne ze świątynią, osiedle Asnyka w stronę Parku Przyjaźni. Utworzony na powierzchni ok. 11 ha w miejscu tzw. glinianek na okoliczność powstałego w 1975 r. województwa kaliskiego park, mimo mało efektownych początków, stopniowo nabiera kolorytu i piękna - o czym mogli się, spacerując w ostatnich letnich promieniach słońca, przekonać "kaliszobrańcy". Dowiedziawszy się, że znajdujące się na terenie parku pięć stawów nie ma jeszcze swoich nazw zaproponowali naprawienie tego niedopatrzenia. Może któreś z regionalnych mediów zainicjuje konkurs - plebiscyt w tej sprawie?

Wreszcie, wdrapawszy się, obok brzóz, posadzonych ponoć onegdaj na dziadkowej działce przez Mietka Szcześniaka, na skarpę, turyści ocenili postępy prac przy budowie trzeciego odcinka Trasy Bursztynowej. Na zakończenie było jeszcze opowiadanie o znajdującym się w pobliżu terenie dawnego cmentarza żydowskiego, "odkrycie" budynku - siedziby kaliskiej straży granicznej, rozdanie tradycyjnych certyfikatów uczestnictwa i… umówienie się na ostatnie w tym roku Kaliszobranie. Zawiedzie ono 16 października do, nieistniejącej już dzisiaj formalnie, podkaliskiej wsi Dobrzec.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Bryła kościoła zaprojektowana w 1956 roku przez młodych architektów warszawskich Andrzeja Fajansa i Jerzego Kuźmienko.

Tablica mówiąca o poświeceniu kamienia węgielnego świątyni.

Wejście do kościoła z witrażem zaprojektowanym przez Włodzimierza Ćwira.

Tablica poświecona ks. prałatowi Wincentemu Romanowi Wilińskiemu.

Ksiądz proboszcz Bogumił Kempa wita przybyłych do kościoła uczestników Kaliszobrania.

Wnętrze górnego kościoła.

Ołtarz główny górnego kościoła zaprojektowany przez artystę plastyka Zygmunta Baranka.

Uczestnicy imprezy krajoznawczej na tle ołtarza.

Stacje drogi krzyżowej wykonane w brązie.

Ściana główna dolnego kościoła ozdobiona pocztem 21 polskich świętych i błogosławionych z czasów historycznych oraz wyniesionych na ołtarze w ostatnich latach.

Centralne miejsce ściany głównej zajmuje płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Poczet wyniesionych na ołtarze w ostatnich latach.

Płaskorzeźbione postacie wzbudziły zainteresowanie zwiedzających.

Piotr Sobolewski przedstawia historię kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

Miejsce wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przeniesiony do świątyni z Domu Zakonnego Sióstr Wspólnej Pracy.

Fragment otoczenia kościoła z figurą Matki Bożej która w 1959 roku została zakopana na placu pod budowę kościoła a 2002 roku w 50 rocznicę powstania parafii została postawiona na placu przykościelnym.

Kościół od zewnątrz również zainteresował zwiedzających jako obiekt w całości wykonany "sposobem gospodarczym".

W Parku Przyjaźni który po latach miernego wyglądu obecnie nabrał kolorytu i piękna.

Przy wejściu do parku umieszczono płyty z nazwami miast i gmin wchodzących w skład województwa kaliskiego (1975–1998).

Fragment Parku Przyjaźni o powierzchni około 11 ha z pięcioma stawami i bogatą roślinnością.

Dochodzimy do będącego na ukończeniu drugiego odcinka Trasy Bursztynowej przebiegającej obok parku.

Grupa uczestników Kaliszobrania na jednym z trzech malowniczych mostków parku.