Koło Przewodnickie

Wrzesień 2010

Wrześniowe spotkanie przewodników, które odbyło się tym razem nie w poniedziałek - a w pierwszy wtorek miesiąca (7 IX) poprowadził wyjątkowo acz bardzo sprawnie wiceprezes Koła - kol. Stefan Szymczak. Przekazał on zebranym bieżące komunikaty - m.in. poinformował o udziale przewodników w Grze Miejskiej - Kalisz Wielokulturowy i o wakacyjnych Kaliszobraniach, o najbliższych imprezach przewodnickich - w tym Kaliszobraniach i wycieczce po regionie wraz z uczestnikami Szkolenia Kandydatów na Przewodników, po czym głos zabrali uczestnicy tegorocznego Centralnego Zlotu Krajoznawców - kol. kol. Waldemar Pol i Grzegorz Walkowiak. Ostatnia edycja CZAK-u odbywała się w regionie elbląskim - ale na kanwie wspomnień z tej imprezy wywiązała się dłuższa dyskusja o CZAKACH w ogóle, w której to dyskusji najaktywniejsza okazała się wielokrotna uczestniczka zlotów - kol. Basia Sobkowicz. Następnie przeżywająca artystyczną trzecią młodość kol. Ela Siarkiewicz odczytała swój kolejny wiersz - tym razem poświęcony Kaliszobraniu oraz zademonstrowała pracę plastyczną własnego autorstwa. W końcowce tej części kol. Szymczk zawnioskował o przyznaniu kolejnych tytułów Honorowego Przewodnika Koła PTTK w Kaliszu. Wniosek dotyczył panów: Mieczysława Machowicza - dobrego ducha grodziska na Zawodziu oraz Huberta Pałęckiego z Towarzystwa Miłośników Kalisza, autora kilku publikacji regionalnych. Po wysłuchaniu uzasadnień zebrani zaakceptowali obie kandydatury. Honorowe wyróżnienie zostanie wręczone - tak obu Panom jak i wcześniej "zawnioskowanym": H.alinie Marcinkowskiej i Maciejowi Błachowiczowi na najbliższej uroczystości organizowanej przez Oddział.

W drugiej części tego owocnego spotkania, przybyła do naszego lokalu przy ul. Łódzkiej, Pani Halina Marcinkowska przedstawiła multimedialną prezentację związaną z kaliską dzielnicą żydowską. Przy tej okazji, przy wydatnej pomocy naszych przewodników, zidentyfikowano kilka miejsc i obiektów pokazywanych na ekranie. Panią Halinę nagrodzono gromkimi brawami a zebranie zakończyło się sporo po 19.00.

Tekst: Piotr Sobolewski, Stefan Szymczak
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Po wyczerpaniu spraw organizacyjnych wiceprezes Koła oddał głos Halinie Marcinkowskiej...

...która przedstawiła pokaz dawnych zdjęć dzielnicy żydowskiej w Kaliszu.

Pokaz został bardzo dobrze przyjęty przez wszystkich obecnych.