Koło Przewodnickie

XVI Kaliszobranie

Ponad dwieście osób pojawiło się w sobotnie popołudnie na starcie kolejnej, szesnastej edycji Kaliszobrania - popularnej imprezy krajoznawczej organizowanej każdego miesiąca przez kaliskich przewodników PTTK. Tym razem, spacerując alejkami kaliskiego cmentarza ewangelickiego, rozmawiano o istotnym wpływie kultury osadników pochodzenia niemieckiego na historię naszego miasta oraz o głównych założeniach wyznania ewangelickiego i współczesnych problemach społeczności ewangelickiej Kalisza. Część z uczestników miała już "w nogach" spacery po pozostałych kaliskich cmentarzach wyznaniowych: żydowskim, prawosławnym i katolickim na Rogatce - tym razem bowiem Kaliszobranie było częścią większego projektu realizowanego przez miasto i PTTK - krajoznawczo-historycznej zabawy Kalisz wielokulturowy. Wszyscy jednak zapomnieli o zmęczeniu, kiedy zaczął opowiadać gospodarz spotkania - ucharakteryzowany na niemieckiego fabrykanta - Maciej Błachowicz wspierany przez przewodników Zbigniewa Pola i Piotra Sobolewskiego. Uczestnicy poznali historię cmentarza "na luterskiej górce", dotarli do najciekawszych nagrobków i grobowców nekropolii, najwięcej uwagi poświęcając odrestaurowanej niedawno - dzięki funduszom zebranym w czasie kwesty - kaplicy grobowej Rephanów. Zadumano się przy okazji nad złożonymi losami rodzin Rephanów i Sholtzów. Równie interesujące były i inne historie związane z pochowanymi na cmentarzu kaliszanami - członkami rodzin Fibigerów, Fuldych, Millerów, Pushów i wielu innych. Sporo uwagi prowadzący poświęcili zagadnieniom asymilacji społeczności ewangelickiej i katolickiej w XIX i XX wiecznym Kaliszu oraz o, często przepłaconym życiem, udziale wielu kaliszan pochodzenia niemieckiego w ruchu antyfaszystowskim. W podziw wprawiły bogate formy wielu starych nagrobków, w zażenowanie - obecny, bliski ruinie stan wielu z nich.

Na następne Kaliszobranie przewodnicy zapraszają na 18 września, kiedy to wszyscy chętni będą mieli okazję poznać m.in. kościół pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Asnyka.

Prezes Piotr rozpoczyna kolejne Kaliszobranie.

Maciej Błachowicz przedstawia historię cmentarza.

Uczestnicy imprezy krajoznawczej przy polu grobowym rodziny Nestrypke.

Historia cmentarza i kaliszan tutaj pochowanych były równie interesujące.

Klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Repphanów.

Fragment wnętrza kaplicy Repphanów.

Rzeźba uskrzydlonego anioła która niegdyś stała na postumencie grobu Marii z Zaksów Szczepockiej.

Zwieńczenie steli z pocz. XX w. na grobie Albertyny i Karla Lichtnerów.

Pomnik nagrobny z 1832 r. Carla Mirama właściciela cukierni. Siedzący Tanatos – bóg zsyłający śmierć w otoczeniu symboli: klepsydry, kosy, sowy i złamanego pnia.

Rzeźba kobiety w antycznym stroju na pomniku nagrobnym z lat 30. XIX w. rodziny Goerne i Johanna Wilke.

Marmurowe epitafium poświęcone lekarzowi A.E. Sturm.

Klasycystyczny nagrobek zwieńczony urną. z bogatymi płaskorzeźbionymi wieńcami i liśćmi na grobie Samuela Krause.

Grobowiec w stylu neogotyckim z 1915 r. rodziny Arnolda Fibigera.

Najstarszy pomnik nagrobny z ok.1817 r. poświęcony Wojciechowi B. Greffen.

Komora grobowa poświęcony Ernstowi von Modl długoletniemu (39 lat) pastorowi parafii ewangelickiej w Kaliszu.

Grobowiec z czerwonego marmuru rodziny Hugo Mullera.

Grobowiec dowódcy pułku huzarów generała-majora Władimira von der Launitz.

Płyta na grobowcu rodziny Fulde poświęcona Henrykowi Mariuszowi Fulde.

W niszy grobowca rodziny Bartosach z 1852 r. rzeźba kobiety w antycznym stroju.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Kaliszobrania na schodach przed Luterską Górką.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol