Koło Przewodnickie

XIV Kaliszobranie

W sobotę, 19 czerwca, odbyła się kolejna, XIV już edycja Kaliszobrania.

Tym razem kaliscy przewodnicy PTTK zaprosili zwolenników tej popularnych spacerów krajoznawczych na Zawodzie, na którym trwały imprezy w ramach obchodów Kalisii 18,5. Nim turyści włączyli się w wir zabaw związanych z realizowanym w grodzisku jarmarkiem archeologicznym, udali się do liczącego już ponad dwa wieki drewnianego kościółka św. Wojciecha. Tam poznali historię poprzednika tego obiektu - stojącego na pogrodziu już w XII w. kościółka pod tym samym wezwaniem, obejrzeli główne atrakcję obecnej świątyni, wysłuchali kilka opowieści ze starszej i trochę młodszej historii tego miejsca. Potem udali się do grodziska, gdzie przewodnicy: Waldemar Pol i Piotr Sobolewski, wspomagani przez archeologa z MOZK - Leszka Ziąbkę opowiedzieli im o dawnym osadnictwie w tych okolicach i o wczesnopiastowskiej historii grodu. Obejrzeli eksponowane w rezerwacie obiekty - pamiętające jeszcze czasy Mieszka III Starego: fundamenty kolegiaty św. Pawła i wieży obronnej oraz rekonstruowane niedawno kolejne atrakcje: pomost, wieżę bramną, fragmenty wału oraz chaty rzemieślników i komesa. Na zakończenie obejrzeli mini ekspozycję etnograficzną w przeniesionej tu ze Starego Miasta XIX wiecznej chacie oraz historyczne widowisko w plenerach grodu. To była bardzo pouczająca lekcja historii, w której obok przeszło setki wiernych zwolenników krajoznawczych spacerów wzięli również udział słuchacze realizowanego właśnie przez PTTK szkolenia na przewodników oraz inni goście, którzy tego słonecznego, sobotniego popołudnia dotarli na Zawodzie. Na zakończenie wręczono tradycyjne certyfikaty uczestnictwa a Prezes kaliskich przewodników Piotr Sobolewski zaprosił na lipcową edycję Kaliszobrania, która rozpocznie się 1o lipca przy kościele św. Gotarda na Rypinku.

Rozpoczęcie imprezy przy zmodernizowanym "Budynku bramnym" z 1994 roku.

Kościół drewniany ufundowany w 1798 roku przez zamożnego garncarza Sebastiana Zielińskiego i parafian.

Na drzewie znajduje się kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego ufundowana przez rodzinę Machowiczów z Zawodzia z okazji I zjazdu rodzinnego w czerwcu 2007 roku.

Ołtarz główny odnowiony w 2008 roku przez Barbarę Wołosz - konserwatora sztuki.

Fragment polichromii ścian powstałej zapewne w 1870 roku.

Zamek do bocznych drzwi kościoła służący już ponad dwieście dziesięć lat.

Grupa przy kamiennym kopcu na tle bramy wjazdowej z palisadą po obu stronach.

Archeolog Leszek Ziąbka z kaliskiego muzeum przedstawił wczesnopiastowską historię grodu.

Fragmenty przyziemia kolegiaty (w skali 1:1) oraz zaznaczone wewnątrz zarysy kościółka drewnianego.

Grupa dochodzi do dwukondygnacyjnej wieży obronnej.

Wieża obronna z widocznym fragmentem palisady.

Oryginalne, odsłonięte fundamenty wieży obronnej.

Zwiedzający na tle chat różniących się wielkością, konstrukcją ścian i pokryciem dachu.

Chata rycerza, konstrukcji palisadowej z dachem pokrytym dranicami. Dwuizbowa z jednym oknem.

Wnętrze chaty rycerza.

Drewniane chata z końca XVIII wieku przeniesiona ze Starego Miasta.

Fragment wnętrza chaty z ekspozycją etnograficzną.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol