Koło Przewodnickie

Czerwiec 2010

7 czerwca dotarliśmy na osiedle Asnyka a tam - w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego podjął nas, w imieniu ks. proboszcza, ksiądz wikary Piotr Górski. Wraz z nim odkrywaliśmy tajemnice świątyni - najpierw dolnego, potem górnego kościoła. Okazało się, że plany budowy świątyni mają już ponad pół wieku - zrealizowano je jednak - z powodów politycznych - w postaci okazałej i interesującej budowli, dopiero ćwierć wieku później. Pooglądaliśmy sobie ciekawe detale z obu ołtarzy, podziwialiśmy witraże i mensę ołtarzową z górnego poziomu, porozmawialiśmy o problemach związanych z prowadzeniem tak dużej parafii i... tak dużej świątyni.. Później, w udostępnionej przez księdza salce katechetycznej urgowaliśmy trochę naszych bieżących spraw. Była mowa m.in. o rozpoczętych wreszcie zajęciach w ramach szkolenia kandydatów na przewodników, o wyjeździe naszych na kolejny CZAK. Na następne, ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie, umówiliśmy się na 5 lipca, na rzeczną wyprawę łodzią św. Wojciecha po Prośnie.

Widok ogólny kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego od strony ulicy Asnyka.

W oczekiwaniu na pozostałych przewodników.

Ks. wikary Piotr Górski przedstawia historię budowy kościoła.

Fragment wystroju dolnej części kościoła.

Wnętrze górnej części kościoła.

Wnętrze kościoła z widokiem na ołtarz główny.

Fragment ołtarza głównego.

Witraż zdobiący wejście główne projektował Włodzimierz Ćwir.

Pozostałe sprawy przewodnickie omówiliśmy w salce katechetycznej.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol