Koło Przewodnickie

Maj 2010

Majowe spotkanie przewodników, które odbyło się 10 maja, miało charakter szkoleniowo - integracyjny i przebiegało w interesujących plenerach Piwonic. Najpierw skorzystaliśmy z niebywałej okazji (odpust) i odwiedziliśmy siostry klaryski w ich klauzurowym klasztorze. Obejrzeliśmy kaplicę a później w rozmównicy dwie wytypowane, niebiańskiej urody siostry, uchyliły nam rąbka tajemnicy związanej z historią i dzisiejszym życiem w zakonie. Dowiedzieliśmy się też nieco o dwudziestoletniej już historii pobytu (drugiego w dziejach Kalisza) klarysek w tym miejscu.

Potem przemierzyliśmy osiedle Piwonice by wylądować w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wykopaliskowej. Tam przy pomocy pracowników Szkoły, przygotowaliśmy sobie gorące zakąski z rożna. Dyrektorka tej placówki - pani Beata Knop dorzuciła swoje wypieki i napoje i zrobiła się … uczta. Również duchowa - bo najpierw p. Dyrektor opowiedziała nam - a właściwie oprowadziła - po swojej poznania szkole (dla tych co ją znali wcześniej) zmienionej nie do poznania), potem swoje trzy grosze dorzucił (opychając się w międzyczasie kolejnym ciastkiem) Prezes Piotr, racząc obecnych krótką gawędą o Piwonicach. Oto - w skrócie - najistotniejsze tezy tego wystąpienia.

Piwonice to jedna z największych pod względem powierzchni dzielnica Kalisza. Mieszkańców ma za to niewiele ponad 2 tysiące. w obręb miasta włączono ją w 1980 r. To najwyżej położona dzielnica naszego miasta - wysokość dochodzi do 142 m..n.p.m.

Jej dominantę stanowi elektrociepłownia wybudowana w 1932 r. Jest tu też duża cegielnia mechaniczna, popularna giełda, ujęcie wody "Lis" a także dawny zakład " Kalimet " - dziś noszący nazwę "Met Chem Pilzno".

Poczynając od roku 1886 prowadzono tu prace archeologhiczne, szczególnie intensywne w latach 1959-63, które potwierdziły, że istniejąca tu przedhistoryczna osada wchodziła w skład Ptolemeuszowej Kalisii.

Pierwsze wzmianki o Piwonicach wymienione są już w dokumencie lokacyjnym Kalisza z XIII w. Do roku 1939 znajdowały się tu pozostałości po dawnym folwarku a ostatni właściciel dworku - lekarz Łukarzewicz rozprzedał przydworski ogród na działki, na których wyrosło osiedle. W jedynym ocalałym budynku podworskim funkcjonuje dziś przedszkole Ekoludek. W Piwonicach działa też od wielu lat Zespół Pieśni i Tańca " Piwonice ".

No i Szkoła - istnieje tu od końca XIX w. Przed II wojną uczyła w niej i kierownikowała, pochowana na kaliskim cmentarzu na Częstochowskiej, rodzina Teodora i Zofii Dybowskich, których synami byli: Stefan - późniejszy minister Kultury i Sztuki oraz Janusz Teodor - pisarz, autor m.in. Gadek kaliskich, Gorących wici iSagi grodu nad Prosną W latach 60 - tych rozpoczęto budowę nowego obszernego budynku, który stoi do dziś. Natomiast duża sala sportowa i nowoczesne boisko to najnowsze osiągnięcie obecnej Pani Dyrektor.

Ze Szkoły wychodziliśmy (acz niechętnie) późno, ledwo starczyło czasu, by wspomnieć jeszcze o lewym dopływ Prosny o wdzięcznej nazwie Piwonka i o słynnym piwonickim "dołku", który był jednym z głównych plażowisk kaliszan. I to już od dawna - w XIX i na początku XX w., kiedy spod teatru w górę Prosny kursowały stateczki i łodzie - ich pasażerowie wysiadali w przystaniach - gospodach: w domu Kowalskiego, u Waleriańczyków na wysokości WSK i u Walczaka - w Piwonicach właśnie.

Spotkanie, w czasie którego prawie wszystkim zebrało się na wieeeelkie gadanie, uzupełniło podanie przez Prezesa kilku komunikatów, wśród nich: "góralskie" pozdrowienia z Przesieki kol. Zdzisława Kobyłki, informacja o "występie" w I programie Polskiego Radia naszych kolegów: Prezesa i Jarka Dolata, o zwycięstwie kol. Zbyszka Pola w fotograficznym konkursie oraganizawanym przez jedną z witryn internetowych. Całość zakończyło zaproszenie na najbliższe Kaliszobranie i na następne spotkanie przewodnickie, które odbędzie się 7 czerwca w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego na Asnyka.

Przewodnicy na schodach Zakonu Klarysek

W kaplicy klasztoru Ubogich Sióstr Świętej Klary

Witraż w oknie kaplicy

Siostry Klaryski które przedstawiły historię i dzień dzisiejszy zakonu

Przed szkołą podstawową im. Szarych Szeregów

Sala sportowa wszystkim się spodobała

Elektrociepłownia kaliska zbudowana w 1932 roku

Ujęcie wody Lis

Dawne plażowisko kaliszan na lewym brzegu Prosny w okolicy mostu

Budynek podworski przekształcony w przedszkole

Fotografia niżej podpisanego która zdobyła najwięcej głosów w internetowym konkursie fotograficznym

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol