Koło Przewodnickie

Kwiecień 2010

Nigdy jeszcze spotkanie przewodników nie przebiegało w tak przygnębiającej atmosferze. Wszyscy wciąż byliśmy pod wrażeniem tragedii, jaka rozegrała się minionej soboty na lotnisku pod Smoleńskiem. Oczywiście zebranie rozpoczęliśmy minutą ciszy - w ten sposób uczciliśmy pamięć zmarłych tragicznie P. Prezydenta i innych osób z pokładu feralnego samolotu. W atmosferę popołudnia dobrze wkomponowało się wystąpienie kol. Eli Siarkiewicz, która odczytała kilka inskrypcji z nagrobków cmentarza katolickiego na Rogatce.

Życie jednako toczy się dalej - i my przystąpiliśmy do spraw bieżących. W części informacyjnej Prezes poinformował o niemal już zakończonej procedurze przygotowania Szkolenia dla kandydatów na przewodników - powinno ono rozpocząć się 23 kwietnia - i zaprosił koleżeństwo na zajęcia tegoż, przekazał też dokładny plan kolejnych spotkań przewodnickich i "Kaliszobrań", który został zaakceptowany przez zebranych oraz poinformował o przesunięciu - z powodu żałoby - terminu najbliższego Kaliszobrania na 24 kwietnia.

Właśnie w związku z tematyką Kaliszobrania - nasz honorowy członek Koła, kol. Jarek Dolat wygłosił arcyciekawą prelekcję związaną z Piskorzewiem i powstającymi tam od połowy XIX w. zakładami przemysłowymi. Wykreował tym samym interesujący obraz społeczności kaliskiej tamtego czasu.

Na zakończenie Prezes przekazał zebranym opracowaną przez siebie publikację Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2009 i zaprosił do na 23 kwietnia do Salonu Literackiego Arkadiusza Pacholskiego, kiedy to odbędzie się prezentacja "dzieła". Bezpłatne przekazanie kol. Przewodnikom książki było konsekwencją odpowiedniej decyzji Zarządu Oddziału.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol