Koło Przewodnickie

Marzec 2010

Miejscem marcowego spotkania przewodników było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Dnia 5 03 podjął nas tam dyrektor tej placówki p. Jerzy A. Splitt. W niedawno wyremontowanej (podobnie zresztą jak i inne części budynku) sali audiowizualnej zaprezentował organizację tej placówki i opowiedział o tym, w jaki sposób Muzeum partycypować będzie w organizacji tegorocznych imprez w ramach projektu Kalisia 18,5.

Jako główny, obok Miasta, beneficjent środków finansowych (również unijnych) przeznaczonych na ten cel Muzeum przygotowało szereg bardzo obiecująco zapowiadających się imprez: wystaw, sympozjów i konferencji, widowisk i happeningów, wydawnictw itp. Ich dokładny wykaz będzie przedłożony wszystkim zainteresowanym - oby tych nie zabrakło.

Można założyć, że efektem owych działań promocyjnych będzie zwiększona liczba przyjezdnych turystów - stąd zapewne i większe wyzwanie stoi i przed Przewodnikami.

W drugiej części popołudnia, po uprzednim wysłuchaniu kilku bieżących komunikatów Prezesa, obejrzeliśmy - fakt, że niektórzy już po raz kolejny - stałe ekspozycje Muzeum - archeologiczną i historyczną. Gawęda naszego kolegi Janusza Janczewskiego - swego czasu Dyrektora tej placówki - sprawiła, że chyba każdy czegoś tam jeszcze nowego się dowiedział.

Spotkanie miało charakter szkoleniowy - najsympatyczniejszą jego częścią był jednak końcowy akcent w postaci wręczenia bukiecików róż naszym przemiłym koleżankom (szkoda, że akurat tym razem przybyło ich tak niewiele). Wiadomo - Dzień Kobiet był już tuż, tuż - a te z Pań, które na zebranie nie dotarły pewno mają czego żałować...

Dyrektor Jerzy A. Splitt zaprezentował placówkę muzealną.

Przewodnicy w wyremontowanej sali audiowizualnej.

Ekspozycja archeologiczna, jak zawsze, zainteresowała zwiedzających.

Przewodnicy przy makiecie dawnego grodu na Zawodziu.

Lokalizowanie obiektów na makiecie średniowiecznego Kalisza nie sprawiało trudności.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet zakończyły marcowe zebranie.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol